SLU-nyhet

Kan vardagsmoralen överleva klimatkrisen?

Publicerad: 20 oktober 2023
Per Sandin och Mikko M. Puumala i frack.

Per Sandin var opponent vid försvaret av den senaste doktorsavhandlingen inom miljöetik i Norden.

Doktorsavhandlingen har titeln ”Can Ordinary Morality Survive the Climate Crisis; A Philosophical Analysis of Moral Demandingness and Climate Change”. Studien är en filosofisk analys av moraliska krav kring klimatförändringar författad av Mikko M. Puumala, som framgångsrikt försvarade sitt verk vid Åbo universitet i Finland.

- Avhandlingen argumenterar för att vardagsmoralen inte har utvecklats för att hantera de moderna storskaliga problem som uppkommit på grund av industrialiseringen, förklarar Per Sandin som är lektor i bioetik och miljöetik vid institutionen för växtproduktionsekologi.

Denna "eftersläpning" i utvecklingen av vardagsmoralen leder till en motivationsklyfta - vi vet vad som bör göras, men gör det inte. Istället distanserar vi oss eller försöker lura oss själva med ineffektiva lösningar.

- Nyckeln för att komma runt problemet är att förlita sig på institutionella lösningar istället för individuella, enligt avhandlingens författare. Detta kommer fortfarande innebära betydande förändringar för individer och vara mycket krävande, men med tanke på det dilemma vi befinner oss i, inte oproportionerligt krävande, säger Per Sandin.

 


Kontaktinformation