SLU-nyhet

Hedersdoktor vid fakulteten för skogsvetenskap

Publicerad: 23 januari 2023

Fakulteten inbjuds härmed att inkomma med motiverade nomineringar till hedersdoktorer vid fakulteten för skogsvetenskap.

Till hedersdoktor kan föreslås den som uppfyller något eller några av följande kriterier:

  • Särskilt framstående vetenskapsidkare, svenska eller utländska, inom fakultetens vetenskapsområden.
  • Företrädare för näringsliv och samhälle eller personer som studerat/verkat vid fakulteten och som gjort mycket framstående insatser, nationellt eller internationellt, vilket främjat fakultetens verksamhetsområden och utveckling.
  • Personer vars praktiska eller vetenskapliga verksamhet bidragit till utvecklingen av fakulteten eller dess verksamhetsområden eller författare och konstnärer som behandlat ämnen inom fakultetens intresseområden.

Den som är anställd vid fakulteten kan inte utses till hedersdoktor vid den egna fakulteten.

Nomineringen ska stödjas av minst tio fakultetsmedlemmar och innehålla en kortfattad levnadsbeskrivning, en utförlig motivering till de insatser som särskilt ligger till grund för hedersdoktoratet, samt personens CV och kontaktadresser (e-post, adress, tel.).

Skicka nomineringen senast den 17 februari till Registrator-sfak@slu.se

Relaterade sidor: