SLU-nyhet

Utlysning av resebidrag för internationalisering av forskarutbildningen

Publicerad: 20 september 2022

För att främja internationalisering under forskarutbildningen på SLU och de två första åren efteråt, finns tre fonder att söka medel från för internationella aktiviteter.

Forskarstuderande kan söka stipendium för kortare eller längre studiebesök, deltagande i internationella doktorandkurser och för konferenser eller workshops.

För den som har disputerat är medlen särskilt ämnade för den som avser att söka internationella forskarkontakter för en fortsatt akademisk karriär. Dessa fonder utlyses två gånger per år och deadline för höstens omgång är 15 oktober. 

Här kan du hitta mer information och formulär för ansökan - Resebidrag och stipendier

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

travelgrants@slu.se