SLU-nyhet

Fyra medarbetare belönades av KSLA

Publicerad: 08 juli 2022

På Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens (KSLA) högtidssammankomst, som i år var framflyttad till juni, delades priser ut till fyra medarbetare vid SLU.

Direkt ur H.M. Konungens hand delades följande bemärkelser ut under högtidliga former i Blå Hallen, Stockholms stadshus:

Akademiens Bertebospris

är ett internationellt vetenskapligt pris som instiftades 1996 av makarna Brita och Olof Stenström, Falkenberg, och delas ut till välmeriterad person som bedriver internationellt banbrytande forskning och utveckling inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi.

Foto: Rodomiro Ortiz tar emot medalj

Till professor Rodomiro Octavio Ortiz Ríos, institutionen för växtförädling, SLU Alnarp, som med användning av nya molekylära vetenskapliga metoder varit drivande i förädling av grödor av stor betydelse för livsmedelsförsörjningen i Amerika, Afrika och Europa.

 

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning

delas ut till person, som under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid universitet eller högskola.

Bild: Jonatan Leo tar emot pris.

Till universitetsadjunkt Jonatan Leo, institutionen för växtförädling, SLU Alnarp, som under sin aktiva lärargärning på ett konstruktivt, pedagogiskt medvetet och inkännande sätt bidragit till att utforma och utveckla dagens trädgårdsutbildningar vid SLU. Han har skapat engagemang för ämnen som traditionellt sett inte har legat i fokus för studenternas intressen, till gagn för en framtida generation verksam inom de areella näringarna.

 

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation

delas ut till person som inom skogs- eller jordbrukssektorn gjort framstående insatser inom forskningskommunikation.

Foto: Eva Forsgren mottager pris

Till docent Eva Forsgren, institutionen för ekologi, Uppsala. Med stort engagemang, sakligt och aktivt, har Eva Forsgren kommunicerat vetenskapliga resultat inom ämnet bihälsa. Hennes insatser är föredömliga och av bestående värde inom ämnesområdet.

 

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst

delas ut till person som gjort framstående insatser inom skogs- och jordbruksforskningens tjänst.

Foto: Mats Pehrson mottager pris

Till driftchef Mats Pehrsson, SLU Lövsta, som på ett engagerat och framgångsrikt sätt har bidragit till att skapa förutsättningar till högkvalitativ forskning och undervisning vid SLU Lövsta lantbruksforskning, till stor nytta för lantbrukssektorn.

Gratulationer till er alla!

 

Samtliga bilder: ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

 

 

 


Kontaktinformation