SLU-nyhet

Planera din datahantering med nytt digitalt verktyg

Publicerad: 04 maj 2022

Alla SLU-anställda har nu möjlighet att använda det digitala verktyget DMPonline för att skapa datahanteringsplaner som möter flera stora finansiärers krav.

En datahanteringsplan är ett dokument som samlar information om ett forskning- eller miljöanalysprojekts datahantering under och efter projektets genomförande. Datahanteringsplanen underlättar bland annat arbetet med att lagra data säkert, göra forskningen reproducerbar och maximera datats och forskningens värde.

Mallar anpassade efter finansiärernas krav

Många forskningsfinansiärer ställer krav på att en datahanteringsplan ska finnas tillgänglig i projekten de finansierar. I DMPonline finns mallar som förenklar arbetet med att skapa en datahanteringsplan. Vetenskapsrådet, Formas och Riksbankens jubileumsfond förordar att datahanteringsplaner följer rekommendationer från Science Europe. SLU har därför skapat en mall i DMPonline som gör det enkelt att möta dessa rekommendationer. Mallen fungerar också utmärkt för projekt bekostade av andra finansiärer.

DMS tillhandahåller även en Wordmall som anpassats för forskningsfinansiärernas krav på samma sätt som mallen i DMPonline.

Support från DMS

SLU Data Management Support (DMS), en enhet vid SLU-biblioteket, stöder SLU-anställda i frågor rörande datahantering. Kontakta DMS med e-post (dms@slu.se), boka en tid för att prata data, eller läs mer om datahantering och vilket stöd DMS erbjuder på www.slu.se/dms.

Relaterade sidor: