SLU-nyhet

Fortsatt stort intresse för våra utbildningar

Publicerad: 05 maj 2022
Studenter pluggar, foto.

Anmälningssiffrorna inför höstens utbildningsstart har kommit och visar ett fortsatt högt söktryck till SLU även om det har skett en minskning jämfört med föregående års toppnotering.

Det är totalt 8 101 anmälningar, vilket innebär en minskning med 15 procent jämfört med fjolårets 9 482 anmälningar. Antalet förstahandssökande uppgår till 2 949 att jämföra med fjolårets 3 493. För riket som helhet uppgick minskningen till tio procent.

Minskningen var förväntad eftersom de tidigare årens mycket höga anmälningssiffror till viss del förklarades av pandemieffekten. Med lättade restriktioner och låga arbetslöshetssiffror väljer färre att studera.

Prorektor Pär Forslund ser positivt på resultatet.

– Det är roligt att se att så många presumtiva studenter vill läsa på SLU. Det innebär att platserna på flertalet av våra utbildningar söks i konkurrens, vilket är en av våra uttalade målsättningar. Några av utbildningarna brottas fortfarande med låga ansökningstal men vi arbetar med ett kontinuerligt förbättringsarbete och i år lägger vi särskilt fokus på livsmedelsprogrammet som ska analyseras med utgångspunkt i hur det kan bli mer attraktivt för presumtiva studenter.

Statistik

Sök hur antagningsstatisktiken i Sverige ser ut på UHR:s webb

Relaterade sidor: