SLU-nyhet

Välkommen (tillbaka) Lars Sängstuvall

Publicerad: 14 mars 2022
Lars Sängstuvall under sin disputation

Efter att han hållit sig från akademin i nästan tre år kan vi nu hälsa Lars Sängstuvall välkommen åter till SLU. Lars som disputerade så sent som i december 2018 har sedan avlagd jägmästarexamen hunnit med en hel del både inom akademin och det praktiska skogsbruket. Nu kliver han in som tf verksamhetsledare för Heurekasystemet och sätter bland annat tänderna i ungskogsmodellen.

Lars blev färdig jägmästare 2008 och har sedan dess hunnit vara specialist inom planering, skogsskötsel, GIS och fjärranalys på Bergvik Skog. Han kommer direkt från en tjänst som skogschef på Kopparfors Skogar, en tjänst som han ett tag kombinerade med att avsluta sin doktorsavhandling.  

Avhandlingen undersökte förutsättningarna att öka uttaget av biomassa genom att skörda hela småträd i unga, täta bestånd. Den visade även att det går att analysera maskinsystem som inte används i praktiken ännu. När Lars påbörjade arbetet 2009 var efterfrågan på biobränsle från skogen högre än vad den var när doktorandstudierna återupptogs några år senare.  

– Den teknikutveckling som var väldigt aktiv i början på 2010-talet har avstannat, och de teoretiska maskinsystem och arbetstekniker som jag undersökte i min avhandling har inte förverkligats trots att avhandlingen visade på en potential för dem även med den lägre efterfrågan som rådde kring 2017, berättar Lars.  

I ett avsnitt av skogsdoktorn från december 2021 berättar Lars mer om sin avhandling.  

Nu kliver Lars in som tf verksamhetsledare för Heurekasystemet och eftersom han är en nygammal medarbetare och erfaren Heurekaanvändare så har det inte spillts någon tid att sätta honom i arbete:

- Jag har redan påbörjat några spännande projekt kring bland annat ungskogstillväxt och långsiktig planering med heltäckande data. Det känns bra att komma direkt in i hetluften! 

Lars kommer även arbeta med egen forskning samt analys- och utredningsuppdrag i olika projekt där Heurekasystemet används.

- Vi är glada och tacksamma för att Lars, med all sin erfarenhet av både Heureka och det praktiska skogsbruket, vill bidra till förvaltningen och vidareutvecklingen av Heurekasystemet. Han är ett mycket välkommet tillskott till SHa, säger SHa:s programchef Jeannette Eggers.  

Lars kommer ha sitt kontor i Gävle där han bor tillsammans med familjen, en familj som även inkluderar tre hundar och en hel del höns. Som så många andra kan han vara svår att nå just under älgjakten men stundtals kommer han vara synlig i trakterna kring Vindelälven, kanske med en röjsåg över axeln.