SLU-nyhet

Klimat, mångfald och människa - allt får plats i skogen (?)

Publicerad: 15 mars 2022
Porträttfoto av Karin Öhman i ett skidspår

Det nya formasprojektet SPARC vill hjälpa skogsägare och andra aktörer att hitta i den snåriga djungeln av möjliga val och målkonflikter för att öka möjligheten att fatta beslut som bidrar till klimatomställningen utan att äventyra andra viktiga skogliga värden. Möt projektledaren Karin Öhman som berättar mer.

Vi sitter här under en vacker myrtall som har ett överflöd av kottar och dricker varsin kopp te. För att ta oss till denna magiska plats skidade vi genom en gallrad tallskog, där talgoxen sjöng för oss, luften var klar, mängder med koldioxid lagrades under våra fötter samtidigt som vi skidade under en och annan elledning och kunnat skymta ett vindkraftverk i fjärran. På vägen hit stötte vi även på en flock med vinterbetande renar som passade på att vila sina trötta ben på bilvägen i hopp om att få i sig lite vägsalt. Under turen noterar vi att granarna vi passerat har tacknämligt förskonats från granbarkborrar. Våra skidutrustningar är hyfsat nya då vi tillhör den svenska så stora och livskraftiga medelklassen. På denna skidtur nyttjar vi alltså skogen miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Men kan skogen räcka till alla dessa olika möjligheter som finns med den? Är det inte lätt att gå vilse i alla olika beslut som berör skogen än den faktiska skogen?

Det är här Professor Karin Öhman med kollegor i SPARC projektet kommer in. Tanken är dels att utveckla modeller för att bättre kunna se effekter av klimatförändringar över tid men även använda modellerna för att undersöka vilka motsättningar och samarbetsmöjligheter det finns mellan skogens olika värden. Dessutom ska SPARC identifiera förslag på kompromisser om hur skogen kan skötas samt vilka politiska styrmedel som behövs för att kunna förverkliga förslagen.

Det är en rätt så stor uppgift ni har framför er, hur har ni tänkt göra detta Karin?

Eftersom vi inte tror att bara vi kan komma med lösningen så har vi samlat forskare med olika typer av kunskap inom både samhälls- och naturvetenskap. Men vi kommer även involvera de som arbetar med skog på olika sätt, t.ex. bakom en dataskärm, röjsåg eller på annat sätt har ett intresse för skogen.  

Det är viktigt att komma ihåg att beslut om skogens skötsel baseras inte bara på fakta som vi forskare kan bidra med utan även på värderingar kring t.ex. vad är viktigt och vad ska prioriteras. Skogen ska och kan räcka till mycket men inte allt. Vi måste därför göra avvägningar mellan olika mål.  I SPARC projektet kommer vi via två fallstudieområden, ett i södra och ett i norra Sverige, samarbeta med skogliga aktörer, t.ex skogsägare, myndigheter, renägare, företrädare för naturvården osv. Det är tillsammans med dessa som vi ska identifiera lämpliga förslag på kompromisslösningar på hur skogen ska skötas samt vilka politiska styrmedel som behövs för att lösa konflikterna mellan skogens alla värden och motverkande av klimatförändringar.

Vad hoppas ni att projektet ska resultera i?

Min vision är att vi ska bidra till vetenskapligt baserade hållbara lösningar som förenar olika motstridiga krav på skogslandskapet inom ett förändrat klimat och skiftande samhällsparadigmer. När detta forskningsprogram har sin avslutningskonferens om ungefär fyra år ska vi kunna ge deltagarna svar på följande fyra frågor:

  • Vilken påverkan har klimatförändringarna på skogens olika värden t.ex. biologisk mångfald, virkesproduktion och rekreationsvärde?
  • Vilka motsättningar och synergier finns i ett förändrat klimat mellan skogens olika värden och hur påverkas dessa av hur skogen brukas?
  • Hur kan potentiella kompromisslösningar utformas, gällande hur skogen ska brukas, som tar hänsyn till skogens värden och olika intressentprioriteringar?
  • Vilka politiska styrmedel behövs för att kunna implementera dessa kompromisslösningar?

Svaren får vi dock vänta på. Projektet som drog igång i januari i år kommer pågå i fyra år.