SLU-nyhet

Testamenterade 20 miljoner till hundforskning

Publicerad: 21 februari 2022
Foto på Birgitta Carlsson

En ny fond för forskning om sjukdomar hos hundar har inrättats vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). ”Skriftställare Birgitta Carlssons fond” uppgår till drygt 20 miljoner kronor, och i enlighet med testamentsgivarens vilja ska fonden prioritera sjukdomar som är gemensamma för hund och människa.

Birgitta Carlsson i Österåker arbetade som skribent och var ensamstående, men hade flera colliehundar som följeslagare genom åren. När hon avled 2019 testamenterade hon större delen av sina tillgångar till Sveriges lantbruksuniversitet, som hon hade haft kontakt med genom besök med sina hundar på universitetsdjursjukhuset.

– Vi är mycket glada och berörda av Birgitta Carlssons generositet, säger Rauni Niskanen, dekan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH). Tack vare hennes generösa donation kan vi öka vår kunskap om sjukdomarna, utveckla diagnostik och behandlingsmetoder, öka livskvalitet och till och med rädda liv.

Ökad kunskap om sjukdomar hos hundar kan också ge viktig information om hur många sjukdomar hos människor kan förbyggas och behandlas, eftersom  människan och hunden bär på många genetiska likheter. Hundar utvecklar spontant många sjukdomar som även vi människor har, såsom cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. SLU:s rektor Maria Knutson Wedel lyfter fram att det är extra välbehövligt med en donation inom detta område:

– Vi är tacksamma över den fantastiska gåvan från Birgitta Carlsson. Det gläder mig också att hon verkar ha fått ett gott intryck av SLU vid sin kontakt med våra engagerade medarbetare på djursjukhuset och VH-fakulteten. Donationen är väldigt betydelsefull eftersom den ökar möjligheterna att göra ordentliga satsningar, som idag är mycket svåra att finansiera, inom viktiga områden för hälsa hos djur och människa. Hennes gåva kommer att leda till nya möjligheter att förebygga och bota sjukdom.

Fakta:

Mer om Skriftställare Birgitta Carlssons fond

Fondens medel kommer att delas ut till forskning vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) vid SLU, och enligt Birgittas önskemål kommer sjukdomar som är gemensamma för människa och hund prioriteras, med företräde för collie-rasens sjukdomar och mentalitet. Den första utlysningen är planerad till slutet av mars 2022.


Kontaktinformation

Rauni Niskanen, dekan
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Telefon: 018-67 16 07
E-post: rauni.niskanen@slu.se

Åsa Formo, fundraiser
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap/ledningskansliet, SLU
asa.formo@slu, 018-67 25 70, 070-689 30 33