SLU-nyhet

Nytt onlineverktyg för hyggesfritt tas fram i nytt projekt

Publicerad: 19 december 2022
En stig genom olikåldrad blandskog i höstskrud

De kommande fyra åren kommer forskare från olika ämnesområden lyssna in på utmaningar och önskemål från skogsägare, avsevärt förbättra tillväxtmodeller för hyggesfritt som används i bland annat Heureka och utvärdera långsiktiga effekter av alternativa skötselstrategier. Allt förpackas sedan i en användarvänlig webbapplikation där alla intresserade enkelt kan ta del av resultatet.

Formas har satsat 120 miljoner i en specialutlysning "Nya former av skogsskötsel för flera samhällsmål 2022". Av totalt 12 projekt går 10 till SLU. Ett av projekten, Evidensbaserad kunskap och beslutsstöd för alternativa skötselstrategier, E-Tools leds av Jeannette Eggers, programchef för SLU Skogliga Hållbarhetsanalyser. Många kända SHa ansikten kommer att återfinnas i projektet men även forskare från olika ämnesområden som skoglig fältforskning, statistik, ekonomi och teknologi. 
– I projektet ska vi bland annat uppdatera och förbättra Heurekas tillväxtfunktioner för olika former av hyggesfritt skogsbruk Jag är jätteglad att vi får bidra till kunskapsutvecklingen runt en så viktig och het fråga med ett team av drivna och engagerade människor. De nya funktionerna för hyggesfritt kommer alla Heurekas användare tillgodo så småningom, så att de kan göra bättre underbyggda beslut om sin skogsskötsel. Jag ser även fram emot samarbetet med de andra projekten som fått pengar, jag tror att det kan finnas en del synergieffekter som vi kan dra nytta av, berättar Jeannette.

Behov av kunskap om hyggesfritt 

Skötselmetoden trakthyggesbruk som dominerat sedan 1950-talet kritiseras allt mer och kunskap om hyggesfria metoder efterfrågas. Trots att intresset för hyggesfria metoder är stort så är dessa metoder lite av en nisch i svenskt skogsbruk då de används på mindre än fem procent av den skog som brukas för virkesproduktion. Det saknas kunskap om vad en omfattande övergång till hyggesfria metoder skulle innebära för ekosystemtjänster på en nationell nivå. Nuvarande modeller för att beskriva skogens framtida tillväxt är inte anpassade för hyggesfria metoder vilket innebär att även Heurekasystemets resultat för hyggesfria metoder är behäftade med stor osäkerhet, i alla fall för tidshorisonter som är längre än 30-50 år.

Det innebär att det finns ett nästintill skriande behov av modeller och verktyg som kan erbjuda ny, vetenskapligt baserad kunskap som underlag för beslut inom skoglig planering. 

I E-tools kommer därför att 

  • Utforska kraven, prioriteringarna och utmaningarna från skogsägare och andra förvaltare av skog när det gäller användningen av olika planeringsverktyg för hyggesfritt skogsbruk.
  • Avsevärt förbättra de modeller som kan användas i planeringsverktyg som t.ex. Heureka, för att beskriva de långsiktiga konsekvenserna för hur skogen utvecklas 
  • Utvärdera de långsiktiga effekterna, fördelarna och utmaningarna på fastighets- och nationell nivå av en utbredd implementering av alternativa skötselstrategier (olika varianter av hyggesfritt samt blandskog och förlängda omloppstider) för olika värden som är kopplade till skog, t.ex. biologisk mångfald, rekreation, renskötsel samt ekonomisk lönsamhet utifrån virkesproduktion, logistiska lösningar och konkurrenskraftiga avverkningsmetoder. 
    • Utveckla en användarvänlig webbaserad applikation som gör det möjligt för alla Sveriges skogsägare och andra intresserade att på ett enkelt sätt få tillgång till beslutsunderlag gällande effekter och fördelar med anpassade skogsbruksmetoder.

Projektet E-tools tilldelades närmare 10 miljoner, inleds i januari 2023 och pågår i fyra år. Vi kommer att berätta mer om projektet i kommande nyhetsbrev från SLU Skogliga Hållbarhetsanalyser.