SLU-nyhet

Mellan hopp och osäkerhet – kommunikation för cirkulär ekonomi

Publicerad: 20 december 2022
Begreppet cirkulär ekonomi. Illustration.

Många är överens om att det krävs en omställning av samhället mot en cirkulär ekonomi, och den omställningen ställer i sin tur krav på kommunikation kring konkretisering, koordinering, kompromissande. Uppfattningen är att cirkulär ekonomi är ett attraktivt sätt att omdana produktion och konsumtion för att samhället både ska behålla utvecklingspotential och skapa nya och hållbara materialanvändningsflöden. Men hur ska denna förändring åstadkommas, när det finns både vinnare och förlorare?

Hur tar vi oss an de oundvikliga konflikter och kommunikativa svårigheter som det innebär då välbeprövade mönster ska stöpas om, nya samarbeten etableras, ny och gammal kunskap ska utvecklas och befintliga maktrelationer luckras upp och förändras?

Det här är frågor som utforskas inom projektet Kommunikation mellan hopp och mångtydighet, som finansieras av Formas och SLU Future Food. Hanna Bergeå och Lars Hallgren, forskare i miljökommunikation vid SLU, arbetar sedan ett par år med att tillsammans med kollegor undersöka kommunikation kring cirkulär ekonomi. I sin forskning undersöker de olika samtalsnormer som begränsar samtalen om framtidsfrågor; viljan att vara hoppfull, och att undvika oenighet och ifrågasättanden. Utgångspunkten är att det är i vårt mellanmänskliga samspel som vi sätter ramarna för hur vi sedan kan agera. Studier av samtal är därför avgörande för att förstå vårt samhälle.

I november 2022 anordnade SLU Future Food tillsammans med Hanna Bergeå och Lars Hallgren ett webbinarium om forskningsprojektet, som nu följs upp med två workshops, en i Uppsala den 26 januari och en i Alnarp den 9 februari.

Vid workshopen kommer forskarna att berätta mer om projektet, men det blir också ett tillfälle att dela erfarenheter och tillsammans utveckla kommunikativa verktyg och planeringsmodeller som är användbara för den som arbetar med samordning av initiativ kring cirkulär ekonomi.

Utgångspunkten för webbinariet och de båda workshoparna är forskning om inspirationsmöten för cirkulär ekonomi som visar att möten kring cirkulär ekonomi ofta präglas av en hopp- och konsensusnorm som gör att deltagarna hellre är hoppfulla och blir överens än att tala om de svårigheter och oenigheter som de verkligen behöver stöta och blöta för att komma vidare med utvecklingen av cirkulär ekonomi.

Forskningen finansieras inom Formas specialutlysning om cirkulär ekonomi och av SLU Future Food och är ett flerårigt projekt. Läs mer om projektet Kommunikation mellan hopp och mångtydighet: Om samordning för omställning till cirkulär ekonomi i hållbara livsmedelssystem. 

Relaterade sidor: