SLU-nyhet

Konsten att berätta en historia om framtiden

Publicerad: 19 december 2022
En stuga med torvtak som smälter in i den gröna barrskogen.

Grön infrastruktur kan nog av några tyckas vara aningens abstrakt. Därför har Länsstyrelsen i Jönköpings län tagit fram en kartberättelse, en s.k. StoryMap, som på fastighetsnivån visar vad grön infrastruktur kan innebära i praktiken. Skogliga framtidsspaningar har här gjorts med Heureka PlanVis, där konsekvenserna av fyra olika inriktningar på skogsbruket har analyserats och jämförts med ett referensscenario representerande ett konventionellt trakthyggesbruk.

Analysresultaten presenteras både i tabeller, kartor och förklaringar. 
Läs StoryMap om grön infrastruktur. Heurekas bidrag är särskilt tydligt i kapitel 6.  

Fakta:

Länsstyrelsen i Jönköping förklarar vad grön infrastruktur är så här: 

“Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Den gröna infrastrukturen bör brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster bevaras, som till exempel att rent vatten främjas i hela landskapet.”