SLU-nyhet

Fortsatt arbete med Skogliga konsekvensanalyser 2022

Publicerad: 19 december 2022

Rapport från projektledaren Andreas Eriksson: Det har nu gått några månader sedan Skogsstyrelsen presenterade de skogliga konsekvensanalyserna 2022 (SKA22) som togs fram i samarbete med SLU. Sedan dess har arbetet för Skogsstyrelsen och berörda inom SHa präglats av presentationer, debatter, modellutveckling, och fortsatta analyser.

SKA22 presenterades på en slutkonferens. För den som inte kunde delta filmades presentationerna och diskussionerna och finns tillgängliga via Skogsstyrelsens hemsida. Konferensen sändes även av SVT Forum. Sedan dess har presentationer gjorts i ett flertal sammanhang, t.ex. regionala skogsprogram eller för skogsindustriföretag och konsultföretag som vill använda underlaget.

Debatt om SKA22 i media

Redan vid slutkonferensen diskuterades arbetet utifrån vilka avgränsningar som gjorts och det har också fortsatt via debattinlägg i skoglig fackpress. En genomgående kritik är att ekonomiska aspekter inte varit inkluderade i tillräcklig grad. Det gäller både företagsekonomiska och samhällsekonomiska analyser. Här finns uppenbart behov av bredare och mer omfattande analyser i framtiden.

Modellutveckling i Heurekasystemet

SKA22-projektet inkluderade en del utveckling av modeller och funktionalitet i Heureka RegVis men projektet identifierade också några ytterligare behov som inte kunde hanteras i projektet. Flera av dessa har systemutvecklarna redan satt tänderna i och påbörjat översyner och utveckling. Det gäller till exempel beräkningar av markkol och hanteringen av ungskog.

Arbetat har bara börjat

De analyser som Skogsstyrelsen presenterade var inte slutpunkten utan snarare startskottet för användandet av resultaten. Utöver konsultarbeten som nämnts ovan har Skogsstyrelsen och SLU fortsatt med analyser av åtgärder för ökad kolsänka som utgår från SKA22. Också i det FORMAS-finansierade forskningsprojektet Route to Paris (projektledare Tomas Lundmark) har scenarierna börjat användas och vidareutvecklats.

I Almedalen 2023 ges seminariet Vad innebär EU:s politiska ambitioner för den svenska skogen? Samsyn och skiljelinjer i skogsfrågan där en av föreläsarna Torgny Lind kommer att utgå från SKA22 vid nya beräkningar av EU politikens effekter.

Är du eller din organisation intresserade av att ta del av presentationer eller använda materialet till egna analyser eller forskningsprojekt är du välkommen att kontakta SHa.

Andreas Eriksson, Projektledare för SKA22, Skogsstyrelsen