SLU-nyhet

Föreslå mottagare till stipendier från Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Publicerad: 14 november 2022
Kung XVI Gustaf, foto.

I samband med att kung Carl XVI Gustaf fyllde 50 år inrättades en fond vars syfte är att främja utveckling som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurser och bevarande av biologisk mångfald. Nu kan alla som är verksamma inom forskning på SLU föreslå lämpliga mottagare av stipendier från fonden.

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med kungens 50-årsdag. Utlysningen utförs av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, som också är en av initiativtagarna* till fonden. 

Stipendierna som är på 100 000 kronor kommer att delas ut av kungen på Stockholms slott i maj 2023.

Motiveringen ska som längst vara på en A4. Den ska innehålla detta:

 • kort titel, föreslagen stipendiat, födelse- och disputationsår, institutionstillhörighet, e-postadress, telefon,
 • motivering och kort presentation av stipendiatens meriter,
 • miljörelevans med anslutning till stiftelsens ändamål,
 • plan för hur stipendiet skall användas,
 • förslagsställarens namn, institutionstillhörighet, e-post och telefon.

Till förslaget bifogas den nominerades meritförteckning med publikationslista. Ansökan måste vara begriplig även för icke fackkunniga. Pedagogiska och klara formuleringar är därför av avgörande betydelse.

Förslag till stipendiat sänds via e-post till KSLA senast 10 januari 2023 till keiko.blesserholt@ksla.se

För att underlätta hanteringen ska förslaget vara skrivet i Word och bifogas till e-postmeddelandet. Namnge dokumentet med namnet på den föreslagna stipendiaten samt Kungafonden, till exempel ”Förnamn Efternamn, Kungafonden”, samt ”Förnamn Efternamn, CV”.

Närmare instruktioner

Här finns närmare instruktioner på hur förslaget på stipendiat ska skrivas. Klicka på Till 2023 års utlysning som pdf och skrolla ner till "Exempel till hjälp för förslagsskrivare".

Kriterier

Miljörelevans är alltid ett villkor. Styrelsen för fonden ser härutöver positivt på om förslag har ett eller flera av följande kännetecken:

 • vara innovativt,
 • utgöra förebild (till exempel i näringslivet),
 • utgöra initieringsstöd (till exempel för utprovning av nya idéer eller skapande av nya samarbeten – gärna internationella).

Styrelse är obenägen att belöna:

 • professorer och andra etablerade forskare om stipendiet avser insats inom ramen för personens akademiska profession,
 • person som föreslår stipendium till sig själv,
 • förtjänstfulla insatser, det vill säga att i efterhand enbart uttrycka erkänsla för eller belöna redan utfört arbete,
 • Förslag som avser tidigare avslaget förslag, med eller utan reviderat innehåll.

Frågor

Frågor besvaras av ledamöter i nomineringskommittén.

Agneta Oskarsson, SLU
agneta.oskarsson@slu.se, 073-621 42 37

Thomas Hahn, Stockholm Resilience Center
thomas.hahn@su.se, 08-674 70 71

Ljusk Ola Eriksson, SLU
ola.eriksson@slu.se , 070-644 00 04

Jan-Olov Johansson
jolov@me.com, 070-853 11 22

Ulf Emanuelson, SLU
ulf.emanuelson@slu.se, 070-258 59 85

*Initiativtagare var Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien samt Sveriges Industriförbund (nu Svenskt Näringsliv).

Foto: Julio Gonzalez.