SLU-nyhet

SLU är nu medlem i det europeiska forskningsdatasamarbetet EOSC

Publicerad: 06 oktober 2022
Logotyp: symbol och texten "eosc". Illustration.

EOSC är ett europeiskt samarbete som har som mål att utveckla en virtuell miljö med tjänster och verktyg för att dela och återanvända forskningsdata och främja öppen vetenskap.

EOSC står för European Open Science Cloud och påbörjades på initiativ av EU-kommissionen år 2015. Samarbetet ska koppla ihop existerande infrastrukturer, tjänster och verktyg för att underlätta för forskare att hantera, analysera, lagra och återanvända forskningsdata. Bland svenska medlemmar finns flera universitet, Formas och Vetenskapsrådet, samt Svensk nationell datatjänst (SND), en infrastruktur som drivs av Vetenskapsrådet och flera svenska lärosäten, inklusive SLU.

Ambitionen med EOSC är att göra det möjligt att dela forskningsdata över landsgränser och ämnesområden i Europa och globalt och på så sätt öka användningen av forskningsdata och bidra till öppen vetenskap i Europa. EOSC är inte bara en teknisk plattform, utan målet är också att verka för en kulturförändring där öppna data är normen.

SLU:s arbete med EOSC leds av vicerektor Anna Lundhagen, som är SLU:s delegat i EOSC, tillsammans med enheten Data Management Support (DMS) vid SLU-biblioteket.

EOSC är fortfarande i uppbyggnadsfas, vilket för SLU:s del innebär att det är möjligt att påverka samarbetets utformning.

– Medlemskapet i EOSC innebär både att SLU kan bidra till öppen vetenskap och datadelning på europeisk nivå och att vi kan förbättra våra möjligheter att öka användningen och värdet av data vi producerar. Speciellt viktigt är att vi får med både forskningsdata och miljöanalysdata i samarbetet, säger Hanna Lindroos, avdelningschef för DMS.

För frågor och mer information om SLU:s arbete i EOSC, kontakta DMS: dms@slu.se eller www.slu.se/dms.

Relaterade sidor: