SLU-nyhet

Fem yngre forskare får SLU:s karriärbidrag 2021

Publicerad: 24 september 2021

SLU:s karriärbidrag utlyses vartannat år och har tidigare fördelats vid två tillfällen, 2017 och 2019.

Inför årets utlysning beslutade rektor att karriärbidrag enbart ska riktas till forskare som befinner sig i ett tidigt skede av sin karriär, dvs. som avlagt doktorsexamen mellan 4 och 10 år tillbaka.

För att få karriärbidraget krävs att man har sin anställning och hela sin verksamhet vid SLU. Bidraget uppgår till 1 miljon kronor per år i tre år och disponeras fritt av mottagaren. En nyhet för i år är att mottagarna även kommer att få delta i ett skräddarsytt karriärutvecklingsprogram.

I år ges bidraget till:

  • Albin Gräns, Husdjurens miljö och hälsa
  • Elin Hernlund, Anatomi, fysiologi och biokemi
  • Foon Yin Lai, Vatten och miljö
  • Jennifer McConville, Energi och teknik
  • Mohammad Bahram, Ekologi

- Årets fem mottagare har utsetts i mycket hård konkurrens. Det är enormt glädjande att SLU har så många framstående talanger inom många olika forskningsområden. Deras kompetens och drivkraft kommer att ha stor betydelse för vår verksamhet under de kommande åren, säger rektor Maria Knutson Wedel.

Syftet med karriärbidragen är att ge unga forskare med potential att bli framstående forskningsledare ett erkännande och stöd i form av extra ekonomiska resurser och kompetensutveckling. För SLU är det strategiskt viktigt att behålla framstående yngre forskare som kan utveckla innovativ forskning av hög kvalitet, och bygga framtidens starka forskningsmiljöer. Karriärbidraget ska underlätta för mottagaren att utveckla självständig forskning och att meritera sig. Det kan också ses som en stimulans till ökat risktagande i forskningen.

Fakta:

Urvalsprocessen började med att institutionerna fick nominera lämpliga kandidater. Varje fakultet gjorde ett urval som lämnades till rektor.

Det slutliga urvalet gjordes efter en extern sakkunnigbedömning av fakulteternas nomineringar, totalt 18 stycken.  

I och med årets beslut har totalt 13 karriärbidrag delats ut till yngre forskare.


Kontaktinformation

Boel Åström, forskningssekreterare
Planeringsavdelningen, SLU
boel.astrom@slu.se, 018-67 20 22