SLU-nyhet

Sök medel inom växtförädling eller avel

Publicerad: 30 augusti 2021

SLU Nätverk växtförädling & avel utlyser medel för doktorander, postdoktorer och tekniker vid SLU för att delta i konferenser under 2022 eller 2023 eller driva alternativa yrkesutvecklingsmöjligheter som är relevanta för deras studieämne eller projektarbete inom området växtförädling/avel under 2022. Sista ansökningsdag: 4 november 2022.


Kontaktinformation

SLU Nätverk växtförädling och avel

Rodomiro Octavio Ortiz Rios (ordförande)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Rodomiro.Ortiz@slu.se

María Rosario García Gil, (vice ordförande)
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå
M.Rosario.Garcia@slu.se

Katja Fedrowitz (koordinator)
Institutionen för ekologi, Uppsala
Katja.Fedrowitz@slu.se
tel: +46 18 67 21 96