SLU-nyhet

Nyhetsbrev från SLU-infrastrukturen Gigacow med fokus på framtidens lantbruk

Publicerad: 02 juli 2021
Framsida av nyhetsbrev för Gigacow. Ko med kalv

Behovet av innovation inom lantbruket är stort, samtidigt präglar modern teknik redan ladugården. I det fjärde nyhetsbrevet om SLU-infrastrukturen Gigacow kan du läsa mer om framtidens lantbruk.

Per Frankelius, forskare vid Linköpings universitet, berättar mer om nya tekniker och lösningar för den moderna gården. Ansiktsigenkänning av kor, virtuella stängsel, kalvningslarm och kalvövervakning är några exempel av ny teknik som använder sig av artificiell intelligens. Samtidigt är det lätt att glömma bort hur mycket teknik som redan underlättar arbetet – som till exempel mjölkningsroboten.

Du kan också läsa mer om en pilotstudie som har kombinerat data från sensorer som anger kornas position i ladugården med visuell data från kameror som övervakar kornas beteende. Det gör det möjligt att undersöka kornas interaktioner – både positiva och negativa.

SLU Gigacow har även nått en viktig milstolpe: vi har betalat för 1000 genomanalyser på gårdar inom Gigacow-nätverket. Tack till alla gårdar och rådgivare som har hjälpt oss att etablera oss med de första tusen djuren! Målet är att Gigacow-nätverket ska ha över 5000 djur som övervakas på de gårdar som ingår i nätverket.

Nyhetsbrevet finns bara på svenska och du kan läsa den genom att ladda ner den här.

Vill du hellre få en papperskopia av nyhetsbrevet i brevlådan? Mejla namn och adress till gigacow@slu.se.

Fakta:

Gigacow är en infrastruktursatsning från Sveriges lantbruksuniversitet i syftet att öka utbytet mellan forskare och näringen. Målet är att tillsammans med jordbrukare kombinera genomisk avelsvärdering med bättre mätvärden för produktionsoptimering i en miljö där både teknik och klimat förändras allt snabbare.

Läs mer om infrastrukturen Gigacow på webben


Kontaktinformation

Tomas Klingström, projektkoordinator
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
tomas.klingstrom@slu.se