SLU-nyhet

Finalerna i SLU Youth Institute avgjorda!

Publicerad: 26 maj 2021

Under de senaste veckorna ägde SLU Youth Institutes två finaler rum digitalt med engagerade studenter och experter inom livsmedelssäkerhet. Två särskilt framstående elever har nu utsetts som får chansen att delta i Global Youth Institute, arrangerat av World Food Prize Foundation. De kommer att få chansen att träffa och nätverka med World Food Prize-pristagare, andra studenter och experter.

Joanna och Smilla har blivit utvalda att representera SLU Youth Institute 2021.

Nästan 300 gymnasieelever har under de senaste månaderna skrivit om en global utmaning som de själva valt. De globala utmaningarna inom ämnet livsmedelstrygghet undersöktes utifrån en rad olika vinklar.

I den första finalen deltog 19 studenter under en eftermiddag fylld med inspiration, feedback på sina uppsatser och chansen att nätverka med både experter och andra studenter. Den andra finalen lockade cirka 30 studenter.

Vi vill skapa engagemang hos ungdomar för hållbar livsmedelstrygghet och är glada över att ha skapat en plattform där gymnasister kan få ge sina förslag till förändring direkt till experter som arbetar med dessa frågor, säger Kristina Karlsson Green, koordinator vid SLU Youth Institute.

De utvalda att representera SLU Youth Institute 2021!

Joanna och Smilla lämnade in väl utformade uppsatser där de föreslog genomtänkta och hållbara lösningar på svåra globala utmaningar. Enligt experterna presenterade de även sina uppsatser med stort engagemang i rundabordssamtalen. De är därför årets SLU Youth Institute-pristagare. Grattis!

Joanna: 

Att bli utvald till att representera SLU Youth Institute känns jätteroligt och spännande!

Min uppsats handlar om Zimbabwes jordbruk. Kortfattat försöker jag beskriva de utmaningar landet har inom jordbruket idag och vad som ledde till det, det vill säga litegrann om Zimbabwes historia. Sedan har jag gett tre lösningsförslag till hur man kan arbeta för ett långsiktigt och hållbart jordbruk i landet, utifrån landets situation och resurser. . 

Att ha fått vara med i SLU Youth Institute har varit roligt, intressant och givande. Det har varit kul att som ung fått dela med mig av mina tankar kring viktiga samhällsfrågor. Hållbart jordbruk är en mycket viktig och komplex fråga. Det här handlar inte bara om mat på bordet till jordens befolkning, utan rör även frågor om hur fördelningen av jordens resurser ska se ut i framtiden. Dessutom är vi mitt i både en klimat- och coronakris som ökar utmaningarna i arbetet för ett hållbart jordbruk och en hållbar matförsörjning.

Smilla: 

Min uppsats handlar om jordbruket i Brasilien samt vad som kan göras för att jordbruk där ska blir mer hållbart. Jag skriver även en del om regnskogen, Amazonas, eftersom den har en direkt koppling till jordbruket, genom det klimat den bringar, men även för att regnskogen är otroligt viktig för jordens hälsa då den binder enorma mängder kol. Dessutom är Brasilien ett av världens största jordbruksnationer. I uppsatsen berättar jag lite mer om Brasilien och de utmaningar de ställs inför när det gäller jordbruket. Jag har sedan försökt att hitta ett antal olika lösningar på problemen jag kunnat se. 

Jag tycker det var intressant och lärorikt att delta i SLU Youth Institute och även om det krävdes en hel del arbete från oss som deltog och skrev uppsatser tycker jag att det var roligt att få arbeta med ett projekt som tas vidare längre än till betygsättande lärare. Det kändes som att det blev mer meningsfullt och man fick en liten extra push. Jag är lite förvånad över att jag blivit utvald till att delta i Global Youth Institute och det känns både nervöst och roligt. 

SLU Youth Institute

Syftet med SLU Youth Institute (SLU YI) är att skapa intresse hos svenska gymnasieelever för hur livsmedelsförsörjningen ska tryggas i världen och för att hitta hållbara lösningar på de globala utmaningarna. SLU Youth Institute är en svensk del av de många Youth Institutes som organiseras runt om i världen av World Food Prize Foundation. För att delta skriver gymnasieeleverna en uppsats om en global utmaning inom området hållbar livsmedelsförsörjning.

Fakta:

Namn: Joanna Lindqvist

Ålder: 19 år

Bor: I Uppsala

Utbildning: Tredje året på samhällsvetarprogrammet med inriktning internationalisering (SPIK) på Lundellska skolan

 

Namn: Smilla Gillberg

Ålder: 19 år

Bor: Ystad

Utbildning: Tredje året på naturvetenskapsprogrammet, Ystad Gymnasium

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

För mer information, vänligen kontakta koordinatorerna på youthinstitute@slu.se

Anna-Klara Lindeborg (koordinator Uppsala):
Telefon: +46-(0)18-67 12 30

Kristina Karlsson Green (koordinator Skåne): 
Telefon: +46-(0)40-41 53 02

Elisabeth Nyström (koordinator Umeå)
Telefon: +46-(0)90-786 82 38