SLU-nyhet

Vision Alnarp - workshop 2

Publicerad: 15 april 2021

Arbetet med att ta fram guidande principer för Vision Alnarp pågår för fullt och förra veckan genomfördes den andra workshopen i en serie av tre.

I första workshopen "utforska" samlade vi på oss insikter vad som är viktigt för att skapa campus Alnarp som fungerar och upplevs på det sätt vi önskar. Vi drömde oss tillsammans in i hur vi ser på Alnarp i framtiden. 

Nu har vi genomfört workshop nummer två som handlade om att identifiera vad som är viktigt för att nå det framtida läget, när Campus Alnarp upplevs och används på det sätt vi önskar. I grupper uppdelade i olika målgrupper samlade vi in de insikter vi behöver för att förstå hur olika målgrupper beter sig och vad de gör när de är på plats i Alnarp. Hur de känner och hur de tänker. 

Nästa workshop äger rum den 6 maj. Med utgångspunkt i de identifierade kriterierna från workshop 2, ska vi då gemensamt definiera vad de guidande principerna ska vara, som ger oss det ramverk vi behöver för att göra vägvalen som tar oss till önskat framtida läge med Campus Alnarp.

Ni kan följa workshopserien på webbplatsen för Vision Alnarp.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
LTV-kansliet, SLU
margit.nothnagl@slu.se, 040-41 54 34, 0761-172296

Mats Svensson, Servicechef
Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU
mats.svensson@slu.se, 040-41 50 33, 0702-43 54 22