SLU-nyhet

Nyheter från NJ:s fakultetsnämnd

Publicerad: 23 april 2021

Fakultetsnämnden på NJ hade möte den 22 april. Här kommer en sammanfattning av de viktigaste nyheterna.

Ledamöter till hörandeförsamlingen utsedda

Fakultetsnämnden fattade beslut om vilka personer på NJ som ska ingå i den hörandeförsamling som är rådgivande till rekryteringsgruppen i processen att rekrytera en ny prorektor. Hörandeförsamlingen har 31 ledamöter och varje ledamot har en personlig suppleant. NJ-fakultetens institutioner har lämnat förslag på ledamöter och suppleanter. Fakultetsnämndens beredande utskott har sedan bedömt namnen och lämnat ett samlat förslag till fakultetsnämnden.

Ledamöterna ska delta i en hearing den 31 maj med den kandidat eller de kandidater som kvarstår i rekryteringen. 

Utsedda ordinarie ledamöter:

 • Magnus Karlsson, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, Uppsala
 • Karin Eklöf, institutionen för vatten och miljö, Uppsala
 • Jens Sundström, institutionen för växtbiologi, Uppsala
 • Robert Hart, institutionen för ekonomi, Uppsala
 • Ulf Bjelke, SLU Artdatabanken, Uppsala
 • Stina Powell, institutionen för stad och land, Uppsala
 • Johanna Wetterlind, institutionen för mark och miljö, Skara
 • Claudia von Brömssen, institutionen för energi och teknik, Uppsala
 • Magnus Huss, institutionen för akvatiska resurser, Öregrund
 • Ingrid Öborn, institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala
 • Eva Forsgren, institutionen för ekologi, Uppsala
 • Mårten Hetta, institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Umeå
 • Mats Sandgren, institutionen för molekylära vetenskaper, Uppsala

Varje ledamot har en personlig suppleant.

Ledamöter till valberedningen utsedda

NJ-fakultetens valberedning är nu beslutad. I januari 2021 inbjöds de röstberättigade att nominera kandidater till ny valberedning för mandatperioden 1 juni 2021–31 maj 2024. Totalt inkom elva nomineringar. Varje ledamot har en personlig suppleant.

Utsedda ordinarie ledamöter:

 • Klara Fischer, institutionen för stad och land, Uppsala
 • Göran Hartman, institutionen för ekologi, Uppsala
 • Åse Lundh, institutionen för molekylära vetenskaper, Uppsala
 • Martyn Futter, institutionen för vatten och miljö, Uppsala
 • Sara Bergek, institutionen för akvatiska resurser, Drottningholm
 • Bo Stenberg, institutionen för mark och miljö, Skara
 • Ingrid Öborn, institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala

Klara Fischer och Göran Hartman utsågs till ordförande respektive vice ordförande för mandatperioden.

Läs här vilken uppgift som fakulteternas valberedningar har samt en kort intervju med Torleif Härd inför höstens fakultetsnämndsval.

Påbörjad rekrytering av professor i växtpatologi

Fakultetsnämnden beslutade att påbörja rekryteringen av en professor i växtpatologi med jordbruksgrödor som den preliminära inriktningen vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Sara Hallin utsågs till ordförande i rekryteringskommittén. Dekan Torleif Härd ska utse resterande ledamöter.

Nya docenter

Fakultetsnämnden beslutade att utnämna följande personer till docenter. Det är samtliga som genomförde sin docentföreläsning i mars:

 • Annika Nordin i ämnet teknologi
 • Eveline Krab i ämnet markvetenskap, inriktning markbiologi
 • German Martinez Arias i ämnet biologi
 • Harry W. Fischer i ämnet landsbygdsutveckling
 • Jens Rommel i ämnet nationalekonomi
 • Johan Östergren i ämnet biologi, inriktning ekologi
 • Josefin Sundin i ämnet biologi, inriktning ekologi
 • Libère Nkurunziza i ämnet växtproduktionslära
 • Marcos Lana i ämnet i ämnet växtodlingslära
 • Mohammad Bahram i ämnet biologi
 • Oksana Golovko i ämnet miljöanalys, inriktning miljökemi
 • Ola Lundin i ämnet biologi, inriktning ekologi
 • Sabine Sampels i ämnet livsmedelsvetenskap

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Pär Aronsson
Fakultetsdirektör
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
par.aronsson@slu.se, 018-67 25 67