SLU-nyhet

Coronaviruset och högskolan

Publicerad: 23 mars 2021

Universitetskanslersämbetet har presenterat sin första delrapport om coronapandemins konsekvenser på högskolan.

Delrapporten inleds med en övergripande del. Därefter sammanfattas publikationerna som tagits fram inom ramen för uppdraget samt relevanta analyser och statistik ur UKÄ:s reguljära verksamhet.

Rapporten baseras på inlämnade uppgifter från landets samtliga lärosäten och ger intressanta inspel under rubriker som:

  • Konsekvenser av coronapandemin på högskolan så här långt
  • Studieresultat och antal disciplinärenden
  • Stress och oro bland personal och studenter
  • Ett fåtal forskningsfinansiärer har dragit ner på finansiellt stöd

Relaterade sidor: