SLU-nyhet

Arbetsmiljöutbildning 2021

Publicerad: 29 mars 2021

Inbjudan till digital arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Utbildningen tar upp grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete och berör nya utmaningar med arbete på distans.

Arbetsmiljöutbildningen är uppdelad på två halvdagar och genomförs i samarbete mellan Länshälsan och Personalavdelningen vid SLU. Utbildningen ger grundläggande kunskaper och kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en god arbetsmiljö kan främja och bidra till hälsa och goda prestationer. Utbildningen vänder sig till både chefer och skyddsombud och genomförs på svenska.

Innehåll 

• Arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete
• Faktorer och samband som bidrar till hälsa och verksamhetsnytta
• Organisatorisk och social arbetsmiljö (kränkande särbehandling)
• Arbetsanpassning och rehabilitering (arbete på distans)
• Första hjälpen och krisstöd
• Våld och hot i arbetsmiljön
• SLU-specifik genomgång av interna riktlinjer och direktiv för att nå en god arbetsmiljö i verksamheten.

Datum och utförande

  • Måndagen den 10 maj kl. 12.30-16:00 och måndagen den 17 maj kl. 08:30-14:45.

        eller 

  • Tisdagen den 9 november kl. 08:30-12:00 och tisdagen den 16 november kl. 08:30-14:45.

Utbildningen är kostnadsfri för chefer och skyddsombud. Under utbildningen så varvas föreläsningar med dialog och fallbeskrivningar. Välkomstbrev med information och länk till utbildningen skickas ut innan kursstart.
Läs mer och anmäl dig här.

 

Välkommen med din anmälan! 

Vänligen Personalavdelningen


Kontaktinformation

Anna Gustafsson, Arbetsmiljösamordnare
HR-enheten, personavdelningen
anna.j.gustafsson@slu.se, 076-142 15 36

 

Sidansvarig: anna.j.gustafsson@slu.se