SLU-nyhet

Är du vår nya programchef eller verksamhetsledare?

Publicerad: 03 mars 2021

Detta år kommer bli innehållsrikt för SHa då programchefen Tomas Lämås närmar sig pension samtidigt som verksamhetsledaren för systemutvecklingen, konsulten Peder Wikström, byter arbetsplats. Därför söker vi nu nya kollegor som vill fortsätta arbetet med att erbjuda analysverktyg och beslutsunderlag i frågor som rör skogens utveckling och dess produktion av ekosystemtjänster.

Rollen som programchef innebär att leda verksamheten i  forskningsprogrammet Skogliga Hållbarhetsanalyser (SHa). SHa är en ledande aktör som förser forskare, myndigheter och det praktiska skogsbruket med analysverktyg och beslutsunderlag i frågor som rör skogens utveckling och dess produktion av ekosystemtjänster. Då förväntningarna på vad skogen ska leverera förändras samtidigt som osäkerheter i hur klimatförändringarna kommer att påverka skogens utveckling behöver hanteras är det en spännande och viktig roll som programchefen får ta över.

Heurekasystemet är en central teknisk plattform för SHa:s verksamhet, och ett internationellt ledande beslutsstödjande system. Rollen som verksamhetsledare innebär ett operativt ansvar för systemutvecklingen. Den innefattar också att fungera som en länk mellan systemutvecklingsgruppen och SHa:s ledning, samt med andra forskare som på ett eller annat sätt arbetar med att ta fram nya modeller.  

- Tomas och Peder har varit viktiga eldsjälar i både forskningsprogrammet och den fortsatta utvecklingen och det är inte utan vemod vi tackar för deras enorma arbetsinsatser genom åren och blickar framåt, säger vice programchef Johanna Lundström.

SHa ser med spänning fram emot att inom kort förhoppningsvis välkomna två nya medarbetare!  
 


SHa kontakt

Johanna Lundström, Forskare/vice Programchef SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
johanna.lundstrom@slu.se, 090-7868148

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se