SLU-nyhet

Sista dagen som föreståndare för CBM

Publicerad: 26 februari 2021

I månadsskiftet februari-mars lämnar Tuija Hilding-Rydevik posten som föreståndare för SLU Centrum för biologisk mångfald. Hon fortsätter som associerad till CBM, med en rad olika uppdrag. Ny föreståndare blir Torbjörn Ebenhard, mångårig medarbetare vid CBM.

Porträttbild på Tuija Hilding Rydevik, på tur i naturskönt landskap. Foto. Professorn i miljöbedömning, Tuija Hilding-Rydevik, har varit föreståndare för SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM) i 10 år. Den 28 februari 2021, är sista formella dagen på tjänsten. Nu fortsätter Tuija som associerad vid CBM (exakt hur är under beslut) där våren bland annat innebär arbete som författare och ledamot i redaktionskommittén för en omfattande antologi om biologisk mångfald. Fortsatt arbete kommer ske i Naturvårdsverkets vetenskapliga kommitté för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Uppdrag pågår också inom Kungliga Skogs- och lantbruksakademien (KSLA) med fokus just nu på frågor i skärningspunkten skogsproduktion och bevarande av biologisk mångfald. Vidare fortsätter Tuija som ledamot och vice ordförande i regeringens vetenskaplige kommitté för slutförvar av kärnbränsle (www.karnavfallsradet.se). Ytterligare uppdrag vid sidan av dessa finns också.

- Att leda CBM har gett många erfarenheter att ta med sig. Det har varit ”utmanande, föränderligt och alldeles, alldeles… underbart” säger Tuija om sin tid som chef för CBM.

- Nu lämnar jag med varm hand över den 1 mars till forskningsledare Torbjörn Ebenhard som ny föreståndare för CBM och att hantera den spännande tiden som följer med bland annat tillsättning av en professur i statsvetenskap vid CBM.

Läs mer i Tuijas sista ledare i Biodiverse 2020:4 och artikeln om CBM med professor Urban Emanuelsson: "Alltid redo för förändring".

 

 


Kontaktinformation