SLU-nyhet

Nomineringar av hedersdoktorer pausas under 2021

Publicerad: 03 februari 2021

På grund av att de hedersdoktorer som utsågs förra året ännu inte har promoverats har det beslutats att det under 2021 råder paus inom samtliga fakulteter kring utseende av hedersdoktorer.

Med anledning av den pågående pandemin genomfördes inte någon doktorspromotion vid SLU under 2020. De personer som under våren 2020 utsågs till hedersdoktorer vid SLU:s fyra fakulteter har därför ännu inte haft möjlighet att promoveras. Förhoppningsvis kommer detta att kunna ske under hösten 2021. Pandemisituationen bevakas kontinuerligt och besked om möjlighet till genomförande av doktorspromotion 2021 väntas i juni.

På grund av att de hedersdoktorer som utsågs förra året ännu inte har promoverats har det beslutats att det under 2021 råder paus inom samtliga fakulteter kring utseende av hedersdoktorer. Således finns det i år inte någon möjlighet att nominera till hedersdoktor. Nytt ställningstagande kring nominering av hedersdoktorer 2022 tas i slutet av året.  

Information om utsedda hedersdoktorer vid SLU finns här: Hedersdoktorer vid SLU

Doktorspromotion vid SLU 2021 är planerad att äga rum den 9 oktober.