SLU-nyhet

Ortrud Jäck ny föreståndare för Sveriges sortprovning vid SLU

Publicerad: 22 december 2021
Kvinna i grå tröja och glasögon.

SLU och Sverige har fått en ny föreståndare för enheten som testar om nya sorter av grödor har tillräckligt bra egenskaper för att odlas i det svenska jordbruket.

Ortrud Jäck, agronom och forskare, har nyligen tillträtt på posten som är förlagd till institutionen för växtproduktionsekologi vid SLU.

– Jag har redan jobbat i två år med sortprovningen och ser fram emot att leda enheten, säger hon.

Provningen består i att värdera sorter som kan ingå i den svenska sortlistan, marknadssorter som finns på EU-listan och sortprovning för ekologisk odling.

Under många år har forskarna Jannie Hagman och Magnus Halling byggt upp verksamheten i samarbete med Jordbruksverket och den privata sektorn. Jannie gick i pension 2019 och Magnus ska gå i pension tidigt 2022.

Ortrud Jäck utbildade sig inom växtproduktion på Universität Hohenheim i Tyskland och har arbetat på Jülich Plant Phenotyping Centre vid Forschungszentrum Jülich innan hon fick tjänst som postdoktor vid SLU 2016. Sedan dess har hon jobbat med olika forskningsprojekt och undersökt växternas egenskaper. Fokus har legat på hur effektiva växterna är när det gäller att använda olika resurser, som vatten och kväve.

Hon har också forskat om hur växter interagerar med varandra och hur lantbrukare och rådgivare kan använda den kunskapen för att påverka sättet vi odlar med hänsyn till kväveeffektivitet, ogräskonkurrens och produktivitet på ett hållbart sätt.

Ortrud Jäck har byggt upp en stor kompetens kring många olika grödor under sin forskningskarriär. Till exempel kunskaper om olika slags spannmål och trindsäd, majs, raps och även salix.

– Jag vill utveckla forskningen, göra data mer tillgängliga och optimera sortprovningsverksamheten i Sverige tillsammans med våra samarbetspartners. Dessutom ser jag fram emot att efter två års uteblivna fysiska möten träffa alla partners personligen, och hälsa på dem i deras verksamheter för att få nya perspektiv och insyn i processer, säger Ortrud Jäck.