SLU-nyhet

Ny leverantör av företagshälsa

Publicerad: 07 december 2021

Previa är fr.o.m. årsskiftet ny leverantör av företagshälsa på alla SLU:s orter utom Skara, Lysekil och Visby.

Från och med 1 januari 2022 ersätts Länshälsan och Avonova av Previa som leverantör av företagshälsa på alla SLU-orter utom Skara, Lysekil och Visby. Där fortsätter Avonova som leverantör. De nya avtalen har avropats via kammarkollegiet på grund av att de gamla har löpt ut.

I övrigt innebär det inga förändringar i och med den nya leverantören. Nya ärenden bokas in hos Previa via deras kundsida. Pågående ärenden hos Länshälsan och Avonova behöver avslutas före årsskiftet, eller i särskilda fall inom 3 månader t.o.m. 31 mars.

Mer information om ny företagshälsa kommer läggas här i slutet av december.  

Previa: www.previa.se
Avonova: www.avonova.se

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

HR-specialisterna

HR-enheten, Personalavdelningen, SLU