SLU-nyhet

Fyllnadsval till skogsfakultetsnämnden

Publicerad: 02 december 2021

Mot bakgrund av att en ledamot avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot måste ett fyllnadsval genomföras.

Beslutet innebär att ett fyllnadsval till uppdraget som andra suppleant till FN-S avseende mandatperioden 2022-2024 kommer att genomföras. Valberedningens ordförande kommer att kontakta de röstberättigade vid fakulteten med närmare information inom kort.

Beslut om fyllnadsval till FN-S 2022-2024_inkl bilaga.pdf