SLU-nyhet

Bibliotek och undervisningshus i Uppsala ska mätas

Publicerad: 22 november 2021

Information inför kommande inmätning - skanning under vecka 48.

Akademiska Hus planerar att genomföra inmätningar av SLU biblioteket och Undervisningshuset för att säkerställa ritningarnas aktualitet samt skapa digitala kopior av den byggda miljön.

Detta innebär att det behövs tillgång till lokalerna för att med Reality Capture (laserskanning och fotografi) utföra inmätningen. I förlängningen kommer detta innebära ett digitalt campus för såväl Akademiska Hus, SLU och universitetets besökare. 

Inmätning kommer att utföras under de tider då minst antal personer vistas i lokalerna för att så lite som möjligt störa verksamheten, samtidigt som det ger oss ett bättre resultat.

Ambitionen är att inte fånga persondata i form av att personer ”fastnar på bild” under inmätningen. Skulle personer mot förmodan fotograferas nyttjar vi algoritmer som avidentifierar ansikten.

Innan data publiceras kommer Akademiska Hus säkerhetsgrupp gå igenom bilderna manuellt för att säkerställa att det inte bryter mot GDPR. 

Åtkomst till lokalerna samordnas mellan Akademiska Hus och SLU.


Kontaktinformation

Helena Melander, facility manager
Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU
helena.melander@slu.se, 018-67 27 70, 0706-71 27 70