SLU-nyhet

Högbergs hylla högtidligen invigd

Publicerad: 15 november 2021
Peter Högberg och Rolf Brennefelt vid invigningen av Högbergs hylla, foto.

När en rektor vid SLU avslutar sin mandatperiod får han eller hon en plats på Ultuna uppkallad efter sig. Det finns exempelvis både Mårtens lund, Bylunds backe och Sennerbytorget, platser som är uppkallade efter tidigare rektorer. Sedan en tid tillbaka finns nu även Högbergs hylla efter Peter Högberg.

Peter Högberg, som till vardags är professor i skoglig marklära vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU i Umeå, avslutade sin period som rektor 2018. Platsen som nu har hans namn skulle ha invigts redan i april förra året men av kända orsaker fick ceremonin skjutas upp.

Högbergs hylla är den uteplats på plan 3 i Ulls hus med en magnifik utsikt i söder mot Syltan och bort över nejden.

Rektor kommer att ge uppdrag åt landskapsarkitekten Bruno Santesson vid institutionen för stad och land att utforma terassdekorationer. De ska anknyta till Peter Högbergs insatser som rektor och forskare. Dekorationerna planeras vara klara till mitten av juni.

Vid ceremonin i början av november, som inleddes av nuvarande rektor Maria Knutson Wedel, redogjorde prorektor Karin Holmgren för Peter Högbergs många företräden, inte minst som uppskattad arbetskamrat. Karin Holmgren nämnde bland annat att Peter Högberg införde det jämlika karriärbidraget för forskare, att han skapade uppdraget som vicerektor för internationella relationer och mycket annat.

SLU:s styrelseordförande Rolf Brennerfelt genomförde själva bandklippningen. Det var mörkt och novemberruggigt men nu är Högbergs hylla högtidligen invigd – äntligen.

Prorektor Karin Holmgren talar vid invigningen av Högbergs hylla, foto. Prorektor Karin Holmgren talar till tidigare rektorn och arbetskamraten Peter Högberg.

Peter Högberg och Rolf Brennefelt vid invigningen av Högbergs hylla. Peter Högberg och Rolf Brennerfelt vid invigningen.

Högbergs hylla på sommaren, foto. Så här idyllisk kan Högbergs hylla te sig under andra årstider.

Text och foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.