SLU-nyhet

Dokumentation från webbkonferens 27 april 2021: Jämställdhet i utbildningen – utmaningar och möjligheter

Publicerad: 26 november 2021

Hur kan arbetet gå till i praktiken med att beakta jämställdhet i utbildningarna? SLU arrangerade tillsammans med sex andra lärosäten en webbkonferens på detta tema.

I högskolelagen 5§ står det att: ” I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.” I det systematiska kvalitetsarbetet förväntas lärosäten säkerställa att ”jämställdhet beaktas i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.”

Men vad är det egentligen vi ska försöka uppnå? Hur kan detta arbete gå till i praktiken? Och hur kan vi tänka kring utbildningar som inte verkar ha något med jämställdhet att göra? Dessa frågor försökte vi bringa klarhet i under konferensen. Erfarenheter från olika delar i sektorn gav sin syn på saken och delade praktiska exempel på hur arbetet kan bedrivas.

Filmade presentationer med undertexter finns längst ned på denna sida.

Programpunkter

 • Jämställdhet som kvalitet - hur jämställdhetsperspektivet bedöms i lärosätesgranskningar och utbildningsutvärderingar
  Thomas Öst och Ellinor Alvesson, utredare Universitetskanslersämbetet (UKÄ).
  PDF av föredraget finns här.
 • Att integrera genus och jämställdhet i högre utbildning. Och finns det ett genus- och jämställdhetsperspektiv på allt?
  Felicia Garcia, pedagogisk utvecklare, Örebro universitet.
  PDF av föredraget finns här.
 • Genus- och normmedvetenhet i polisutbildningen. Om att integrera jämställdhet i ett nytt utbildningsprogram
  Cristina Liljeroth, jämställdhetsstrateg Malmö universitet.
  PDF av föredraget finns här.
 • Macho-normen i byggbranschen ska brytas! Så integreras jämställdhet och maskulinitetsfrågorna i byggingenjörsprogrammet vid Örebro universitet
  Anders Lindén, universitetsadjunkt, Örebro universitet.
  PDF av föredraget finns här.
 • Integrering av jämställdhet i lärarutbildningen
  Nina Thelander, prodekan lärarutbildningsnämnden, Karlstads universitet.
  PDF av föredraget finns här.

Konferensen genomfördes i samarbete mellan Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Karlstads Universitet, Linköpings Universitet, Mälardalens Högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet och Örebro Universitet.


Kontaktinformation

Kontakt vid SLU är samordningsgruppen för jämställdhet och lika villkor (jlvsam@slu.se)