SLU-nyhet

Dialogmöte Tillsammans - kliniska karriärvägar veterinärer

Publicerad: 19 november 2021

Den 8:e november var det dialogmöte och denna gång pratade vi om kliniska karriärvägar för veterinärer. Panelen denna gång bestod av Emil Olsen och Jens Häggström som båda varit engagerade i arbetsgruppen som tagit fram förslaget som presenterades.

Det är en arbetsgrupp inom Tillsammansprojektet som har arbetat fram förslaget som presenterades på mötet. Förslaget är en målbild och det återstår arbete innan det kan realiseras. Det presenterade förslaget har antagits av Tillsammans ledningsgrupp. 

Anders Bjurstam inledde mötet genom att visa en presentationen av målbilden för kliniska karriärvägar för veterinärer -  "Kliniska karriärvägar.pdf (776 kb)". Efter presentationen lämnades ordet fritt till mötesdeltagarna och Jens och Emil besvarade frågor och funderingar. 

  • Majoriteten av diskussionerna rörde möjligheten att göra resident och forskarutbildning samtidigt. Slutsatsen var att vi behöver visa på att SLU till stor del äger frågan själv. Inom ramen för EBVS regelverk och krav ställer dock olika college olika krav.

  • Det lyftes att DSS:er kände sig bortglömda i presentationen. Anders förklarade att projektet har inlett med veterinärgruppen men att arbetet ska fortskrida och givetvis inkludera andra arbetsroller inom kliniskt arbete. Rauni Niskanen och Olle Håstad kompletterade genom att understryka att SLU har ett starkt driv i frågan att ta fram ett masterprogram i djuromvårdnad.


Kontaktinformation

Anders Bjurstam, projektledare för TILLSAMMANS
Mobil: 070 564 1650
E-postadress: anders.bjurstam@slu.se