SLU-nyhet

Tre professorstjänster utlyses

Publicerad: 11 oktober 2021
Skog i höstfärger och ett fält. Foto.

Nu söker vi tre nya professorer med inriktning växtpatologi, mikrobiell ekologi i skogsekosystem samt skogspatologi vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi.

Växtpatologi

Ämnet växtpatologi omfattar grundläggande och tillämpade frågeställningar med fokus på jordbruksgrödor. Ämnet inkluderar exempelvis växt-mikrobinteraktioner, växtpatogeners genetik, sjukdomsresistens och biologisk bekämpning med betydelse för växtproduktion och växters hälsa inom jordbruk.

Läs mer om och sök professuren i växtpatologi

Mikrobiell ekologi i skogsekosystem

Mikrobiell ekologi i skogsekosystem inkluderar ekologi och/eller evolution av symbiotiska, växtassocierade och frilevande markmikroorganismer, inklusive bakterier, arkéer, svampar och eukaryota mikroorganismer, och deras interaktioner med träd, andra växter och den omgivande miljön.

Forskningen kan innefatta, men är inte begränsad till, forskning om återkopplingar mellan växter och mark, näringsomsättning och klimatförändringar. Forskningen kan behandla både grundläggande och tillämpade frågeställningar som är relevanta för skogsekosystem.

Läs mer om och sök professuren i mikrobiell ekologi i skogsekosystem

Skogspatologi

Skogspatologi inkluderar sjukdomar på träd och skogsekosystem, primärt de som orsakas av svamppatogener. Forskningen kan innefatta, men är inte begränsad till, interaktioner mellan träd och patogena svampar, grundläggande biologi (genomik, evolution, ekologi) av skogspatogena svampar, sjukdomsresistens och forskning om invasiva arter.

Forskningen kan behandla både grundläggande och tillämpade forskningsfrågor av relevans för ämnesområdet, skogsekosystem och skogens hälsa.

Läs mer om och sök professuren i skogspatologi


Kontaktinformation

sara.hallin@slu.se, 018-673209