SLU-nyhet

LTV:s valberedning har kommit med förslag på kommande fakultetsnämnd

Publicerad: 04 oktober 2021

Valberedningens har bjudit in samtliga verksamma vid LTV-fakulteten att skicka in nomineringar, och har beaktat ämnesmässig fördelning, jämställdhet och balans mellan kontinuitet och förnyelse i framtagandet av det förslag som nu presenteras.

LTV-fakultetens valberedning har i uppgift att föreslå nio ordinarie ledamöter/suppleanter, inklusive ordförande (dekan) och vice ordförande (prodekan) i fakultetsnämnden.

Här är valberedningens förslag

  • Ordförande och ledamot, tillika dekan: Christina Lunner Kolstrup, IMS
  • Vice ordförande och ledamot, tillika prodekan: Karl Lövrie, LAPF

Sju ordinarie ledamöter/suppleanter:

  • Aakash Chawade, VF
  • Caroline Dahl, SoU/LAPF
  • Emma Butler1, SOL
  • Laura Grenville-Briggs Didymus, VSB
  • Mats Gyllin, IMS
  • Oleksiy Guzhva, BT
  • Åsa Lankinen2, VSB

1 på grund av jäv har Andrew Butler inte deltagit i valberedningens diskussioner som lett fram till att Emma Butler föreslagits som ledamot/suppleant.

2 Åsa Lankinen föreslås även som vicedekan för forskarutbildning (utses av fakultetsnämnden).

Fria nomineringar

Alla röstberättigade kan nu skicka in så kallade fria nomineringar, om man anser att en eller flera andra personer än de som valberedningen föreslagit bör väljas in i fakultetsnämnden. Fritt nominerade kandidater måste vara disputerade/ha den vetenskapliga eller konstnärliga kompetens som avses i 2 kap. 6§ Högskolelagen (1992:1434).

Fria nomineringar ska göras senast den 15 oktober 2021, via mail till valberedning-ltv@slu.se, tillsammans med ifylld nomineringsblankett (blanketten har skickats via mejl till alla röstberättigade) och en kort personlig presentation av den som nomineras.

Elektroniskt val

Valet av fakultetsnämnd sker via SLU:s elektroniska valsystem under perioden 25 oktober – 2 november 2021.

Hearing

Samtliga kandidater, såväl de på valberedningens förslag som fritt nominerade, får tillfälle att presentera sig vid en digital hearing den 27 oktober kl 15.00 – 17.00.