SLU-nyhet

Fortsatt anslag för Svensk Nationell Datatjänst (SND)

Publicerad: 04 oktober 2021

Svensk Nationell Datatjänst (SND) får bidrag för ytterligare en period, år 2023–2026, från Vetenskapsrådets utlysning Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Genom SND:s forskningskatalog kan du som forskare och aktiva inom miljöanalys vid SLU publicera data och hitta data publicerad av andra.

Svensk Nationell Datatjänst (SND) är en nationell forskningsinfrastruktur för öppen tillgång till forskningsdata. I SND:s forskningskatalog kan du som forskare eller aktiv inom miljöanalysen vid SLU publicera data eller hitta data publicerade av andra. 

SND får nu anslag för ytterligare en period (år 2023–2026) från Vetenskapsrådet. Med fortsatt finansiering har SND nu möjlighet att vidareutveckla sina e-tjänster och sin samverkan nationellt och internationellt.  

Konsortiet SND drivs och medfinansieras av nio lärosäten, där SLU är en medlem  och bidrar med expertis inom klimat- och miljödata. Närmare 40 lärosäten och forskande organisationer är med i SND:s nätverk. Tillsammans kommer SND och Vetenskapsrådet nu att förhandla om villkor för anslaget. 

För stöd i datahanteringsfrågor eller för att få hjälp med att publicera data genom SND kan forskare och aktiva inom miljöanalysen vid SLU vända sig till Data Management Support (DMS), en avdelning inom biblioteket. Om du vill veta mer om hur du publicerar data genom SND:s forskningsdatakatalog finns information på bibliotekets webb.