SLU-nyhet

Nu är det dags för medarbetarundersökning!

Publicerad: 19 januari 2021

Medarbetarundersökningen som gjordes under 2018 ledde till många olika aktiviteter i syfte att förbättra arbetsmiljö och trivsel på SLU. Nu gör vi en uppföljning, och du har chansen att påverka igen!

 

 

 

 

 

 

Imorgon, den 20 januari, kommer SLU:s medarbetare att få ett mejl från SLU/Quicksearch (SLU.medarbetarundersokning2021@mail.quicksearch.se) med en personlig länk till enkäten. Den beräknas ta 20 minuter att fylla i.

Viktigt att så många som möjligt svarar

Svaren kommer att utgöra en värdefull vägvisare i det fortsatta utvecklings- och arbetsmiljöarbetet, förutsatt att vi får en bra svarsfrekvens. Den förra medarbetarundersökningen hade en svarsfrekvens på 74 %, och målet är att nå minst det! Ju högre svarsfrekvens desto mer användbara blir resultaten. Alla har vi en viktig roll i att uppmuntra och prioritera till att delta.

Medarbetarundersökningen genomförs av personalavdelningen på uppdrag av universitetsledningen.

Rektor Maria Knutson Wedel betonar vikten av arbetet, som syftar till att nå universitetets strategiska mål:

– Målet är som tidigare att gemensamt skapa en arbetsmiljö och arbetsförutsättningar som placerar oss i topp bland lärosäten att jobba på och forska vid. Medarbetarundersökningen är ett mycket viktigt verktyg i förändringsarbetet. Data som visar förändring är underlaget för vidare planering och kan ge ett kvitto på hur insatser fungerar. 2020 har också varit ett speciellt år vilket kan ge en egen anledning till att få statistik på hur vår arbetsmiljö påverkats.

Hur trivs du på SLU?

Medarbetarundersökningen tar reda på hur medarbetarna mår och vad tycker om sin arbetsplats. Undersökningen är indelad i fyra huvudområden:

  • Arbetsklimat
  • Ledarskap
  • Organisation
  • Mål och strategi

Återkoppling av resultatet

Under v.7 kommer universitetsledningen att få ta del av svaren och under resten av februari och mars så kommer resultaten att presenteras för resten av universitetet. Ett schema för presentationer för de olika fakulteterna/motsvarande kommer att finnas på medarbetarwebben.

Det är sedan chefernas ansvar att föra vidare resultaten till sina medarbetare. Cheferna har också i uppdrag att tillsammans med sina medarbetare, utifrån resultaten arbeta vidare med sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Maria Bergling, projektledare för medarbetarundersökningen
HR-enheten, personalavdelningen
medarbetarundersokning@slu.se, 090-786 8164

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se