SLU-nyhet

Prefektbrev KV, vecka 38

Publicerad: 21 september 2020

KVs superfredag är över!!

Idag har varit en stor dag för Elin Gertzell och Daniel Bergman! En riktig superfredag för KV! Båda har på ett berömvärt sätt försvarat sina respektive avhandlingar idag. Ett skönt kvitto på att institutionen producerar vetenskap av hög kvalité. Stort tack och grattis till Elin och Daniel, men även huvudhandledarna Magdalena och Bodil och alla biträdande handledare!

Vidare har vi anledning att gratulera Patricia Simoes till att ha klarat av sin diplomate-examen vid the European College of Bovine Health Management. Imponerande – stort grattis!

I veckan har rektors DKU-råd vars övergripande uppgift är att vara stöd till rektor angående beslut om UDS verksamhet. Vid mötet lyftes status i tillsammansprojektet, UDS ekonomi och arbetsmiljöfrågor vid UDS. I samband med detta uppmärksammades även villkoren för KVs kliniska personal när de är verksamma på UDS. En viktig fråga som kommer att återkomma på agendan! En annan viktig fråga i vår samverkan med UDS, som varit på agendan sedan i våras, är strategiska rekryteringar vid UDS. UDS har sedan en tid behov av att rekrytera ett antal verksamhetskritiska positioner. Idealt ska en chef för smådjurskliniken rekryteras i ett första steg så att hen kan rekrytera ”sina” vakanta chefspositioner. I och med att rekryteringen av chef för smådjurskliniken startas om precis nu och givet att det sannolikt tar minst fyra månader, sannolikt det dubbla, innan vi har en sådan chef på plats så är den gemensamma bedömningen att det inte kan vänta med att rekrytera veterinärchef samt chef för vård/op på smådjurskliniken. Dessa positioner, kommer tillsammans med anestesiolog att rekryteras skyndsamt och i dialog med KV.

I övrigt har veckan cirkulerat mycket kring införandet av det nya journalsystemet, där IM-kliniken är igång sedan några veckor. I tisdags var det möte med styrgruppen för bytet av system och där diskuterades kommande införanden och dataöverföringar. Projektet håller sig fortsatt inom sina budgetramar och det är såklart målsättningen.

Kommande vecka innehåller bland annat möten med den kliniska ledningsgruppen för KV-UDS och med Kvs ledningsgrupp.

 

Under vecka 39 kommer undertecknad att vara på plats måndag, torsdag och fredag.

 

Trevlig helg!
Nils

Veckans informationspunkter:

 

  • Veterinärkongressen närmar sig och när det gäller deltagande så görs det upp med ämnesansvarig i respektive ämne. Anmälan göres här:  SLU – Veterinärkongressen 2020
  • Presentation av vår nye Biträdande Universietslektor Presentation av Josef Dahlberg
  • Brandskyddsutbildning!! Här kommer en anmälningslänk till höstens första brandutbildning där vi på grund av rådande omständigheter kör teoripasset via zoom.  SBA grundutbildning
  • För den intresserade så finns en ny plats på SLU:s medarbetarwebb där du finner praktiskt kring: rektors beslutsmöten (Reb)

Kontaktinformation
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se