SLU-nyhet

Tillsammansprojektets status den 26 augusti

Publicerad: 26 augusti 2020

Det senaste ledningsgruppsmötet hölls den 19 augusti. Under sommaren har naturligt nog många delprojekt gått på sparlåga. Det senaste ledningsgruppsmötet handlade därför om att säkerställa att alla har samma bild av projektets status för att effektivt kunna gå vidare med planeringen för höstens arbete.

Siluett av en eskulapstavInom arbetsområdet ömsesidiga behov har följande grupper en ny statusuppdatering:

 • Gemensamma ledningsfunktioner - Den gemensamma kliniska ledningsgruppen är på plats och har kommit igång på ett bra sätt.
 • Processer – Arbete med hästkliniken är påbörjat. På smådjur övergår testerna succesivt till att bli ordinarie verksamhet.
 • Antal patienter i utbildningssyfte – Arbetsgruppens uppgift är slutförd, men siffrorna som beskriver behovet av antal patienter ska fortsatt revideras regelbundet.
 • Ekonomigruppen– Arbete med att förstå statsanslagens beräkning och därmed vilka kostnader utbildningen driver hos UDS är påbörjat på hästklinken och arbetet med bild fortsätter enligt plan.
 • Benchmarking – Arbetet återupptas i ”skrivbordsform” istället för platsbesök pga coronaläget.

För detaljer inom arbetsområdet ömsesidiga behov, se: https://internt.slu.se/riktat/interna-fakultetssidor/vh-fakulteten/vh_uds_tillsammans/arbetsomraden/omsesidiga-behov/ (endast på svenska)

 

Siluett av en koInom arbetsområdet livsmedelsproducerande djur har arbetet med att planerna för en workshop i november gått vidare. För mer information om workshopen och detaljer inom arbetsområdet ömsesidiga behov, se: https://internt.slu.se/riktat/interna-fakultetssidor/vh-fakulteten/vh_uds_tillsammans/arbetsomraden/produktionsdjur/(endast på svenska)

 

Siluett av människor i gruppInom arbetsområdet anställning och kompetens har följande grupper en ny statusuppdatering:

 • Karriärvägar – Personaldirektör Anna-Karin Olofsdotter går in som förstärkning i arbetsgruppen.

För detaljer inom arbetsområdet anställning och kompetens, se: https://internt.slu.se/riktat/interna-fakultetssidor/vh-fakulteten/vh_uds_tillsammans/arbetsomraden/anstallning-och-kompetens/ (endast på svenska)

Planering hösten 2020

I det ursprungliga direktivet finns områden som fram tills nu inte hanterats i någon arbetsgrupp. Målet är att alla områden i direktivet ska vara tilldelade till en arbetsgrupp innan 2020 är slut. Ledningsgruppen beslutade på mötet att:

 • ”Att presentera riktlinjer för specialistkliniker, inklusive ekonomisk ersättningsmodell” tilldelas ekonomigruppen.
 • ”Att presentera riktlinjer/modell för hur parterna ersätts vid kliniskt arbete, undervisning och andra tjänster” tilldelas den gemensamma kliniska ledningsgruppen.
 • ”Att presentera hur samverkan gällande obduktionsverksamhet ska vara utformad” hanteras som ett eget område inom processer/flöden och att Lisa De Verdier tar ansvar för tillsätta en arbetsgrupp och tydliggöra flödet.
 • ”Att presentera upplägg för specialistutbildning och residency-program vid UDS” tilldelas arbetsgruppen för karriärvägar.
 • ”Att ta fram en beskrivning av kvalitetskriterier gällande klinikundervisningen inklusive handledningsprinciper, och klinisk och pedagogisk kompetens hos handledare” tilldelas den gemensamma kliniska ledningsgruppen.
 • ”Att presentera riktlinjer (inklusive prioriteringsprinciper) för genomförande av forskning vid UDS”tilldelas den gemensamma kliniska ledningsgruppen.

Kontakt

Anders Bjurstam, projektledare för TILLSAMMANS
Mobil: 070 564 1650
E-postadress: anders.bjurstam@slu.se

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: patrik.claesson@slu.se