SLU-nyhet

Se inspelningen från campusutvecklingsmötet 21/8

Publicerad: 25 augusti 2020
SLU Alnarp

Fredagen den 21 augusti höll LTV-fakultetens ledning ett informationsmöte om campusutvecklingen vid SLU Alnarp. Mötet spelades in och finns nu tillgängligt att ta del av.

Se det inspelade mötet om campusutvecklingen i Alnarp.
Inspelningen kommer att finnas tillgänglig till och med den 30 september 2020.

På agendan stod
- Tågperrong och markaffärerna i och omkring Alnarp
- Campusutvecklingsprocessen SLU och Alnarp
- Pågående delprocesser
- Vad händer framöver?
- Frågor från mötesdeltagarna

Mötet hölls på svenska, men presentationsbilderna är på engelska.

Sidansvarig: li.gessbo@slu.se