SLU-nyhet

Köpeavtal mellan SLU och Uppsala kommun nu klara

Publicerad: 16 juni 2020

SLU och Uppsala kommun är nu överens om detaljerna i den markaffär som parterna kom överens om i vintras. Köpeavtalen är klara där kommunen köper mark i Ultuna och söder om Nåntuna vilket skapar möjligheter för nya bostäder och för framtida kollektivtrafik.

 

SLU, Akademiska Hus och Uppsala kommun ingick i februari en överenskommelse om byten och köp av mark i området runt Ultuna och söder om Nåntuna. Sedan dess har förhandlingar förts om detaljerna runt den del av affären som gäller den mark kommunen köper av SLU. Nu är alla frågor utredda och avtalen klara. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni beslutades att godkänna affären. Och den 16 juni fattades samma beslut av SLU:s styrelse.

I huvudsak omfattar köpet mark nordväst om SLU:s campus och ett område söder om Nåntuna öster om Fyrisån. Markaffären är enligt kommunen mycket viktig för utbyggnaden av de södra och sydöstra stadsdelarna.

I Ultunaområdet planeras för minst 4 900 bostäder och flera verksamhetslokaler, bland annat för företagssatsningen Green Innovation Park. På den östra sidan av Fyrisån söder om Nåntuna planeras cirka 2 300 nya bostäder.

För att köpet ska gå igenom krävs att regeringen godkänner köpet vilket väntas ske under hösten 2020. Det innebär att marken kan övergå till Uppsala kommun tidigast i början av 2021.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se