SLU-nyhet

LTV-fakultetens strategiarbete: Dags för remissrunda

Publicerad: 24 juni 2020
Foto av en man i blå skjorta. Hans händer och armar är synliga. Mannen skriver något på ett papper.

Strategiarbetet blir allt mer konkret. I dagsläget arbetar fakultetsledning och kansli med att sammanställa de målformuleringar som togs fram under ett gemensamt fakultetsnämnds- och prefektmöte den 10 juni.

- Det är full fart och arbetet går framåt hela tiden, säger Denis Avdic, ansvarig handläggare på fakultetskansliet.

Under det gemensamma fakultetsnämnds- och prefektmötet den 10 juni arbetade man intensivt med formuleringar av målen i strategin. Detta ska nu sammanställas - vilket är ett jobb för dekan, prodekan, fakultetsdirektör och ansvarig handläggare på fakultetskansliet. Sammanställningen ska innehålla konkreta målformuleringar som sedan ska gå ut på remiss. 

Remissförfarandet för fakultetens strategi kommer att ske i två steg:

  1. Under sommaren remissas målformuleringarna
  2. Under hösten remissas det färdiga förslaget till fakultetsstrategin

Däremellan ska ett utkast göras tillgängligt för SLU:s styrelses strategimöte i september där det ska finnas med som bilaga till SLU:s strategi.

Som tidsplanen ser ut i dagsläget kommer fakultetens strategi att behandlas på fakultetsnämnen i november för att sedan beslutas i december.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Har du frågor om LTV-fakultetens strategiprocess?

Medarbetare vid LTV-fakulteten kontaktar:

Denis Avdic
Ansvarig fakultetshandläggare vid Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap

Telefon: +4640415023, +46722378767
E-post: denis.avdic@slu.se

Externa intressenter kontaktar:

Margit Nothnagl
Fakultetsdirektör vid Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap

Telefon: +4640415434, +46761172296
E-post: margit.nothnagl@slu.se

Sidansvarig: mw-red@slu.se