SLU-nyhet

Prefektbrev KV, vecka 25

Publicerad: 22 juni 2020
Midsommar

Glad Midsommar! Jag vill inleda med att önska en härlig sommarledighet och tacka alla för ett spännande och utmanande år!

Jag visste ungefär vad det innebar att vara prefekt för ett år sedan, men ändå inte riktigt. Det går inte en dag utan att jag är stolt över att företräda KV och det är ni medarbetare som är den största behållningen! Tjusningen är att tillsammans möta och göra det bästa av situationen.

I måndags var det prefektråd där Kerstin var med och diskuterade "SLUs arbetsgivarvarumärke", fakultetspåslaget, kvalitetsarbete för forskarutbildning med mera. I onsdags träffades först KVs ledningsgrupp och sedan KVs strategiska råd (ämnesansvariga och samverkanslektorer) och pratade om strategiarbetet som KV kommer att göra i höst. Vidare pratade vi om de två heta ämnena forskningsfinansiering och kompetensförsörjning, där vi beslutade att fokusera på dessa under våra möten i höst. Bra och engagerat möte! Journalsystemet avhandlades på ett möte i torsdags. Upphandlingen är nu klar och implementeringen kommer att ta vid i höst. Det kommer säkerligen att bli tungrott, men det finns inget alternativ till att införa det nya systemet.

Jag lämnar med varm hand över till Kerstin, Jens och Inger som ställföreträdare under sommaren. Se schema nedan. Jag är åter i början av augusti.

 

Nu ska jag återgå till att njuta av den stilla och soliga midsommarmorgonen!

Under vecka 26 kommer Kerstin att vara på plats måndag eftermiddag och i övrigt efter behov. Ta kontakt om vid behov.

Glad sommar!

 

Veckans informationspunkter:

 


Kontaktinformation