SLU-nyhet

Ny mall för datahanteringsplan lanserad

Publicerad: 22 juni 2020

Kolla in DCU:s mall för datahanteringsplan som uppfyller kraven från Vetenskapsrådet, Formas, Naturvårdsverket och Science Europe.

Utöver kraven från finansiärer och forskningsorganisationer är en datahanteringsplan (DHP) ett verktyg som hjälper dig att hantera forskningsdata enligt god vetenskaplig praxis.

För att hjälpa både forskare och annan personal vid SLU att hantera data har vi utformat en DHP-mall som uppfyller kraven från Vetenskapsrådet, FORMAS och Naturvårdsverket som du hittar här.

Tveka inte att kontakta SLU: s Digital Curation Unit (DCU) på dcu@slu.se om du har frågor eller behöver hjälp med DHP-mallen.


Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
dcu@slu.se, www.slu.se/dcu