SLU-nyhet

Tillsammansprojektets status den 19 maj

Publicerad: 19 maj 2020

Det senaste ledningsgruppsmötet hölls den 8 maj. Projektgruppen kan konstatera att man tagit ytterligare konkreta steg framåt.

Siluett av en eskulapstavInom arbetsområdet ömsesidiga behov har följande grupper en ny statusuppdatering:

  • Processer - Flödesgruppens arbete med tester på smådjurskliniken.
  • Gemensamma ledningsfunktioner - Den gemensamma kliniska ledningsgruppen har formellt bildats.
  • Antal patienter i utbildningssyfte - Utbildningens behov av patienter är fastställt och förankrat i arbetsgruppen.
  • Antal helårsresurser - Pausat
  • Lokaler – Nära avslut i ursprungsuppdraget. Är numera del i ekonomigruppens arbete.
  • Ekonomigruppen (tidigare Resultaträkning) – Arbetar med statsanslagens beräkning ekonomiska effekter av förändrade patientvolymer.

För detaljer inom arbetsområdet ömsesidiga behov, se tillsammansprojektets webbsida

 

Siluett av en koArbetsområdet produktionsdjur har bytt namn till livsmedelsproducerande djur och följande grupper en ny statusuppdatering:

  • Gemensam målbild livsmedelsproducerande djur – Arbetsgruppen önskar återuppta arbetet under maj månad.
  • Identifiera hur vi bäst arbetar tillsammans och vem som ansvarar för vad så att målen nås - Avvaktar att vi slutför arbetet med målbild livsmedelsproducerande djur.

För detaljer inom arbetsområdet livsmedelsproducerande djur, se tillsammansprojektets webbsida

 

Siluett av människor i gruppInom arbetsområdet anställning och kompetens har följande grupper en ny statusuppdatering:

  • Gemensam målbild delade/förenade anställningar – Arbetet med gemensam målbild är avslutat. Arbetet med delade/förenade anställningar är för närvarande pausat.
  • Karriärvägar - arbetsgruppen har haft ett första möte.

För detaljer inom arbetsområdet anställning och kompetens, se tillsammansprojektets webbsida. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Anders Bjurstam, projektledare för TILLSAMMANS
Mobil: 070 564 1650
E-postadress: anders.bjurstam@slu.se