SLU-nyhet

Prefektbrev KV, vecka 19

Publicerad: 10 maj 2020

God helg!

Arbetsveckan är till ända och den har innehållit många individuella samtal om vår verksamhet i både ett kortare och ett längre perspektiv. Mycket kokar ner till hur vi ska klara av kompetenshöjningen med de knappa resurser vi har. Min bedömning är att det är den enskilt viktigaste frågan som vi har och jag vet att vi är många som gör precis samma bedömning. Fakulteten jobbar med att ta fram nya, strukturerade kompetensförsörjningsplaner vilket förhoppningsvis kan vara oss till hjälp framöver genom visualiserade lägesbeskrivningar.

Idag försvarade Lisa Ekman sin avhandling "Udder cleft dermatitis in dairy cows" med den äran! Hurra för Lisa, vår nyaste veterinärmedicinska doktor!

Nästa vecka är det dags för ett andra möte med den gemensamma kliniska ledningsgruppen, ett möte med VHs prefektråd där planerna för digitalisering och framtiden för våra forskningsplattformar är de stora punkterna, möte med KVs ledningsgrupp, årets skyddsrond (i förenklad form) sker den 14 maj och så avslutar vi veckan genom ett möte med KVs samverkansgrupp den 15 maj.

Semesterplaneringen är på gång och jag hoppas att ni alla ska få en bra och vilsam sommarledighet!

Som tidigare gäller att vi uppdaterar oss om det generella corona-läget via SLUs sida och som Helen Hamlin meddelade igår, fortsätter vi på KV med den kliniska undervisningen i dess begränsade form fram till sommaren. Dekanen höll idag en kort pandemi-avstämning med prefekterna som bland annat handlade om oss medarbetare och vår arbetssituation under pandemin, undervisning och tentamensformer, vikten av sammanhållning och att vi hjälps åt att hålla kontakten med alla medarbetare och att studentkårerna aktivt bevakar studenthälsan såväl fysiskt som psykiskt.

 

Under vecka 20 kommer jag att vara på plats alla dagar.

Trevlig helg!

Veckans informationspunkter:
Årets 8:e informationsbrev från forskningssekreterarna. Brevet innehåller några olika riktade utlysningar, nominering till priser och tips på några forskningsrelaterade digitala möten. 
Välkommen till workshop om "Tillämpat aktivt e-lärande" 


Kontaktinformation