SLU-nyhet

Ny folder: One Health - samspelet mellan djurhälsa, humanhälsa och ekosystemhälsa

Publicerad: 18 maj 2020
Mörka händer håller en gul kyckling, foto.

Idag förflyttar sig människor och djur över jordklotet vilket bidrar till en ökad risk för spridning av smittämnen. Forskning inom One Health, som handlar om samspelet mellan djurhälsa, humanhälsa och ekosystemhälsa, blir allt viktigare. Forskning inom One Health bedrivs vid SLU:s alla fyra fakulteter. SLU Framtidens djur, natur och hälsa tagit fram en informationsfolder om SLU:s breda kompetens och forskning inom One Health.

- Foldern är långt ifrån heltäckande, men ger ändå en bra bild av SLU:s kunskap inom området och kan förhoppningsvis bidra till en känsla av stolthet, att vi är en unikt universitet på många sätt med bred kompetens inom One Health, menar Eva Tydén.

 

SLU:s kompetens inom One Health behöver synliggöras

SLU Framtidens djur, natur och hälsa gjorde en inventering samordnad av Eva Tydén, Susanna Sternberg Lewerin och Sofia Boqvist i syfte att hitta vilka forskare som forskade inom One Health-området. Det resulterade i ett 80-tal forskare som bjöds in till en workshop. Där framkom det i diskussionerna att det saknades en tydlig överblick och struktur på SLU:s samlade kunskap inom området.

En sammanställning av inventeringen och den första workshopen ledde fram till en uppföljande workshop om antimikrobiell resistens (AMR) i syfte att identifiera specifika forskningsområden där SLU kan öka sitt bidrag till kampen mot AMR. 

- Kanaler för att forskare ska "hitta varann" fakultetsöverskridande är begränsade, menar Eva Tydén, koordinator för infektionssjukdomar och antimikrobioell resistens på framtidsplattformen.   

Workshopparna har varit en del i den satsning som SLU Framtidens djur, natur och hälsa gör i syfte att stärka One Health-området vid SLU. Det har bland annat resulterat i denna informationsfolder vars syfte är att ge en kortfattad översikt av SLU:s samlade kompetens inom området. Foldern presenterar ett axplock av SLU:s aktiviteter och bredd inom One Health och den forskning som bedrivs på samtliga fakulteter.

- Vi har många av de kompetenser som behövs för att angripa dessa frågor på ett multidisciplinärt sätt, vilket är ett måste, om vi ska kunna bekämpa dessa utmaningar i framtiden, konstaterar Eva. 

One Health - ett tvärvetenskapligt forskningsområde

En viktig del av One Health är forskning som försöker förstå hur smittämnen och miljöföreningar påverkar human- och djurhälsa. One Health är därför ett viktigt område där SLU kan bidra med ny kunskap eftersom forskning bygger på samverkan mellan olika ämnesområden som t ex

  • veterinärmedicin,
  • agronomi,
  • ekonomi,
  • biologi,
  • ekologi och
  • samhällsvetenskap.

SLU tar fram ny kunskap för att begränsa sjukdomsspridning och antimikrobiell resistens och samtidigt säkerställa ett hållbart livsmedelssystem och nyttjande av naturresurserna. Läs mer om olika forskningsområden kring One Health i foldern.

Paraply med ringar där olika ämnesområden står skrivna. Illustration.

One Health forskningen vid SLU kan delas in i tio övergripande kategorier.

Fakta:

One Health  betyder "en hälsa"och används inom flera områden. När vi pratar om One Health menar vi samspelet mellan djurhälsa, humanhälsa och ekosystemhälsa. Forskningen inom det här området försöker förstå hur smittämnen och miljöföreningar påverkar human- och djurhälsa.

SLU kan bidra med mycket viktig kunskap eftersom forskningen bygger på samverkan mellan olika ämnesområden som till exempel veterinärmedicin, agronomi, ekonomi, biologi, ekologi och samhällsvetenskap. SLU tar fram ny kunskap för att begränsa sjukdomsspridning och antimikrobiell resistens och samtidigt säkerställa ett hållbart livsmedelssystem och nyttjande av naturresurserna. Det här tvärvetenskapliga sättet att se på hälsobegreppet kallas för One Health.