SLU-nyhet

Ny film om biokol av projektet Rest till Bäst

Publicerad: 06 maj 2020
Rest till Bäst film

Se filmen om hur restprodukter omvandlas till användbar biokol.

Syftet med projektet Rest till Bäst är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras. 

Se filmen här

Fakta:

Rest till Bäst är ett Vinnova-finansierat projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter (park- och trädgårdsavfall, slam, alger och tång) och skapa en efterfrågad nyttoprodukt (biokol) samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras. SLU är en av 15 partners i projektet, som består av alltifrån universitet och större företag till småföretag och kommuner.

Mer om projektet


Kontaktinformation

Ann-Mari Fransson
Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Telefon: +46 40 415447
E-post: ann-mari.fransson@slu.se