SLU-nyhet

Infrastruktursatsningar vid skogsfakulteten

Publicerad: 12 maj 2020

För att handha forskningsinfrastrukturfrågor har en forskningsinfrastrukturkommitté (FIK) skapats vid fakulteten för skogsvetenskap. Den ska svara upp mot det centrala forskningsinfrastrukturrådet FIR och handha fakultetens infrastruktursatsningar.

En forskningsinfrastruktur kan vara allt från databas, utrustning till kompetenser. Infrastrukturen ska vara tillgänglig för andra att använda och därmed nyttjas av flera.

Forskningsinfrastrukturer vid SLU finns samlade här: https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-forskning/forskningsinfrastruktur/?catId=849

Kommittén kommer i sitt arbete att utgå ifrån befintliga listade infrastrukturer vid SLU och S-fakulteten och via nutids och omvärldsanalys ta med vilka behov som finns framöver och vilka infrastrukturer som är på gång.

Forskningsinfrastrukturerna vid fakulteten kommer behöva prioriteras utifrån internationella, nationella, SLU och S-fak strategiska utgångspunkter.

Ett första möte i kommittén går av stapeln den 3 juni.


Kontaktinformation

Pernilla Christensen, prodekan vid fakulteten för skogsvetenskap, miljöanalysspecialist vid institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
pernilla.christensen@slu.se, 090-786 85 27, 070-633 73 86