SLU-nyhet

Prefektbrev KV, vecka 13

Publicerad: 06 april 2020

God helg kollegor!

Ögonen går i kors efter en intensiv vecka där lärarmöten och diskussioner avlöst varandra. Fokus har varit på hur grundutbildningen ska genomföras under rådande omständigheter. Jag är outsägligt tacksam för alla som arbetat hårt med omställningen, från studierektorer till kursledare, föreläsare och teknisk personal. I onsdags fick vi de besked vi väntade på och vi har nu en färdriktning. Det kommer säkert inte bli problemfritt, men med gemensamma krafter kommer vi att göra det så bra det bara går!

Stort tack allihop för ert hårda arbete och ert goda humör! Som jag alltid framhåller så är medarbetarna vår största resurs!

Jag har sett att det Zoomas både föreläsningar, seminarier, arbetsmöten och fikaraster i olika former på institutionen. Fortsätt så och ta hand om varandra! Det har på bara en vecka tagits många digitala kliv framåt och många av dem kommer vi säkert att ha permanent nytta av.

Så när som på beskedet om vår utbildning har det inte kommit så stora påbud för SLUs räkning på covid109-fronten under veckan. Fortfarande gäller att ni ska uppdatera er på SLUs coronasida, där eventuella nyheter presenteras fortlöpande. Coronainformation kring studenterna i praktisk kliniks träning får ni från studierektorerna.

Kommande vecka väntar mer hårt arbete och nya lärdomar när vi ska rulla ut stora delar av vår modifierade grundutbildning. Veckan kommer att avslutas högtidligt när Lena-Mari Tamminen ska försvara sin avhandling Risk-factors for colonization and super-shedding of E.coli O157:H7 (VTEC O157) in cattle . Stort lycka till Lena-Mari – jag ser fram emot fredagens disputation!

Förra veckan drunknade presentationen av nya medarbetare i det stora informationsflödet och till råga på allt hade vi inte fått med alla nya medarbetare på institutionen. Min avsikt är därför att nästa vecka göra ett uppdaterat omtag och sedan fortlöpande under året försöka presentera nya medarbetare.

På temat nya medarbetare presenterades idag vår nya fakultetsdirektör, Caroline Carlström, som tillträder i maj. Caroline är disputerad husdjursagronom och har faktiskt gjort ett kortare inhopp på KV för några år sedan. Välkommen Caroline!

Under vecka 14 är planen att vara på plats alla dagar förutom tisdag.

Trevlig helg!
Nils

Veckans informationspunkter:

Grants office: Newsletter April 2020, Sammanfattning av utlysningar samt en lista över förlängda ansökningstider.


Kontaktinformation